Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

23wrz2018

Gmina Stare Juchy zakupi sprzęt ratowniczy dla OSP

Gmina Stare Juchy otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia  pomocy osobom pokrzywdzonym.
O wsparcie zabiegała Gmina Stare Juchy, za której pośrednictwem sprzęt trafi do poszczególnych jednostek OSP. Dzięki temu zostanie zapewniona realna pomoc ofiarom wypadków oraz przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców jak i przejezdnych, wpłynie również znacząco na jakość niesionej pomocy przez lokalne jednostki OSP.
Dzięki realizacji projektu o wartości 28 294,20 zł i dofinansowaniu projektu przez Ministerstwo Sprawiedliwości w wysokości 99% jednostki OSP zostaną doposażone m.in. w bosak dielektryczny, torbę ratowniczą czy defibrylator, który umożliwi udzielenie pierwszej pomocy osobom w nagłym zagrożeniu życia jeszcze przed dojazdem zespołów ratownictwa medycznego. Sprzęt już wkrótce zostanie zakupiony przez Gminę Stare Juchy i oficjalnie przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach, w Gorłówku, Grabniku i Skomacku Wielkim.

 

Autor: Renata Nowosielska