Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

21lut2012

GMINA STARE JUCHY ZAPREZENTOWAŁA SIĘ PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO SEMINARIUM

W Majątku Giże na terenie powiatu oleckiego 13 lutego 2012r. odbyło
się seminarium na temat wykorzystania środków europejskich na
inwestycje związane z ochroną środowiska.
Burmistrz Olecka Pan Wacław Olszewski zorganizował "Międzynarodowe seminarium na temat wykorzystania środków europejskich na inwestycje związane z ochroną środowiska" ("Europos fondų lėšų naudojimas aplinkos apsaugos investicijoms Lenkijoje"), które odbyło się w Majątku Giże. Uczestnikami seminarium byli między innymi
przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jego Wojewódzkiego odpowiednika (Dyrektor Mariusz Rychcik), przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Ryszard Cecot - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz Grzegorz Drozdowski - Z-ca Dyrektora Departamentu
Ochrony.
Obecni byli gospodarze: Wacław Olszewski - Burmistrz Olecka, Andrzej Kisiel - Starosta Olecki oraz przedstawiciele Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka.
Ze strony litewskiej gośćmi byli przedstawiciele Parlamentu Republiki Litewskiej, reprezentujący Partię Socjaldemokratyczną, z wiceprzewodniczącym partii dr Juozasem Olekasem na czele. Wśród posłów było obecnych dwóch byłych ministrów środowiska Republiki Litewskiej.
Celem konferencji było zapoznanie gości z polskimi programami wspierającymi inwestycje związane z ochroną środowiska od szczebla krajowego do regionalnego i również z różnym pochodzeniem środków: od krajowych do unijnych.
Gmina Stare Juchy reprezentowana przez Jarosława Franczuka zaprezentowała praktyczne wykorzystanie środków na takie inwestycje. Zaprezentowaliśmy inwestycję "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich", na którą pozyskaliśmy środki z programu
operacyjnego województwa oraz "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej", na którą środki otrzymamy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - stwierdził Jarosław Franczuk
Aktywność gminy wzbudziła duże zainteresowanie gości, którzy interesowali się lokalnymi rozwiązaniami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej i odbioru śmieci w gminie.
Autor: Jarosław Franczuk