GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

26mar2015

W kwietniu będą prowadzone prace mające na celu wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytków.

Karta ewidencji zabytku
Karta ewidencji zabytku
Karta ewidencji zabytku

            I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Stare Juchy.

W kwietniu 2015 r. na terenie naszej gminy prowadzone będą prace dokumentacyjne na potrzeby sporządzania gminnej ewidencji zabytków.

W tym celu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna budynków znajdujących się w wykazie obiektów zabytkowych przekazanych Wójtowi Gminy Stare Juchy przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace będą prowadzone przez przedstawicieli Pracowni Ewidencji i Dokumentacji  Zabytków z Białegostoku.

            Proszę zatem o wyrozumiałość i nie utrudnianie w prowadzeniu prac.Dziękuję.

                                   Wójt Gminy Stare Juchy

                                /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53