Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

26mar2015

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

W kwietniu będą prowadzone prace mające na celu wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytków.

            I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Stare Juchy.

W kwietniu 2015 r. na terenie naszej gminy prowadzone będą prace dokumentacyjne na potrzeby sporządzania gminnej ewidencji zabytków.

W tym celu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna budynków znajdujących się w wykazie obiektów zabytkowych przekazanych Wójtowi Gminy Stare Juchy przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace będą prowadzone przez przedstawicieli Pracowni Ewidencji i Dokumentacji  Zabytków z Białegostoku.

            Proszę zatem o wyrozumiałość i nie utrudnianie w prowadzeniu prac.Dziękuję.

                                   Wójt Gminy Stare Juchy

                                /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Jarosław Franczuk