Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

4lip2007

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Przy ulicy Mazurskiej od 2 lat działa Gminne Centrum Informacji. które działa w strukturze Urzędu Gminy, ale jego koszty funkcjonowania są pokrywane nie tylko z budżetu gminy, ale i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Gminne Centrum Informacji jest komórką działającą w strukturze Urzędu Gminy Stare Juchy. Posiada bardzo dobrą lokalizację, znajduje się bowiem w centrum miejscowości. Znakomicie nadaje się do tego, aby skupiać wokół siebie życie lokalnej społeczności; nie tylko mieszkańców Starych Juchach ale i całej gminy, liczącej 4211 osób. Położona jest na głównych szlakach komunikacyjnych przebiegających przez teren gminy. Nasze GCI współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa. Świadczymy szereg usług, z których najistotniejsze to :

· pracownia komputerowa, oraz usługi biurowe i informacyjne

· kiosk z pracą

· punkt podpisu osób bezrobotnych w gotowości do pracy

· informacja dotycząca szkoleń

· informacja turystyczna

Pracownia komputerowa, oraz usługi biurowe i informacyjne

Posiadamy samodzielne stanowiska komputerowe i stały dostęp do Internetu, ksera, faksu, skanera, drukarki i nagrywarki CD.

Znajdujemy określone informacje:

· o ofertach pracy,

· zawodach,

· o bazach turystycznych oraz o imprezach organizowanych w województwie warmińsko-mazurskim,

· szkołach,

· instytucjach szkolących,

· a także z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków bezrobotnego,

· integracji europejskiej (a w szczególności dostępu do rynków pracy w innych krajach) oraz adresów urzędów pracy i innych organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pomagamy w pisaniu różnych pism urzędowych, podań, CV, listów motywacyjnych itp.

Posiadamy tablice ogłoszeniowe, na których zamieszczamy oferty pracy krajowe jak i zagraniczne oraz ogłoszenia lokalne.

Kiosk z pracą

Bezrobotni przychodzący do GCI informowani są o bieżących ofertach pracy krajowych jak i zagranicznych. Mogą szukać ich w Internecie lub na naszej stronie http://kiosk.starejuchy.infocentrum.com.pl, gdzie wpisywane są oferty pracy, jak i osoby poszukujące pracy. Posiadamy stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku jak i Olsztynie.

Na życzenie petentów wysyłamy faksem i e-mail dokumenty do zagranicznych i krajowych pracodawców. Pomagamy ludziom szukającym pracy pisać podania, życiorysy, listy motywacyjne itp. Umożliwiamy nabycie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy, optymalizacji dojścia do samo zatrudnienia oraz kompetencji aktywnego poruszania się po rynku pracy. Opracowane i zakupione materiały (m.in. książki, opracowania, płyty CD) zapewniają dostęp do szerokiej i różnorodnej informacji o rynku pracy. Udzielamy także podstawowych informacji na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej. Informujemy miejscową ludność o zasadach działalności agroturystycznej, przez co zwiększamy szansę ich samo zatrudnienia.

Informacja dotycząca szkoleń

Mieszkańcy Gminy Stare Juchy mogą uzyskać u nas informacje o szkoleniach organizowanych przez:

· PUP w Ełku

· ZDZ w Ełku

· oraz innych instytucjach szkoleniowych z Ełku oraz okolic.

Informacja turystyczna

Na stronie internetowej http://starejuchy.infocentrum.com.pl/pliki/index.html, lub http://www.stare-juchy.pl jest gromadzona baza danych dotycząca oferty turystycznej naszej gminy. Informujemy interesantów o: miejscach noclegowych i żywieniowych, wypożyczalniach rowerów i sprzętu wodnego jak również o imprezach odbywających się w naszym województwie. Współpracujemy też z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starych Juchach i posiadamy informacje na temat imprez przez nich organizowanych. Promujemy Gminę Stare Juchy rozpowszechniając wśród turystów mapki oraz książki.

Poniżej prezentujemy graficzne zestawienia osób odwiedzających GCI, oraz usług z jakich one korzystały od 01 stycznia.2007 r. do końca czerwca 2007 roku.

Lp.

Miesiąc

Liczba osób

1.

Styczeń

560

2.

Luty

588

3.

Marzec

479

4.

Kwiecień

418

5.

Maj

660

6.

Czerwiec

709

ogółem

3414

Autor: Jarosław Franczuk