Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

7maj2009

GODNI NAŚLADOWANIA - TAK TWIERDZI WÓJT EWA JURKOWSKA-KAWAŁKO REKOMENDUJĄC STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY

Wójt Gminy Stare Juchy rekomenduje do nagrody „Godni Naśladowania” na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego działania podjęte przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy w miejscowości Skomack Wielki.
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert Wójta Gminy Stare Juchy na realizację Usług Integracji Społecznej w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Stowarzyszenie zgłosiło projekt, którego celem było zagospodarowanie niewykorzystywanych pomieszczeń strażnicy strażackiej w Skomacku Wielkim, w taki sposób, aby powstała tam świetlica środowiskowa pod hasłem “Dajmy Szansę”. Wyremontowana i wyposażona świetlica stała się miejscem tętniącym życiem, w którym mieszkańcy wsi mogą wspólnie i efektywnie spędzać czas. W ramach działalności świetlicy zorganizowano przeróżne zadania związane z kulturą, rozrywką, edukacją i rozwijaniem umiejętności.
W rezultacie zrealizowanego projektu Skomack Wielki osiągnął wizerunek wsi zadbanej i uporządkowanej, aktywnej i nowoczesnej, pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowo - rekreacyjne, wsi atrakcyjnej turystycznie, dążącej do poprawy jakości życia jej mieszkańców. Funkcjonowanie świetlicy przełożyło się na umocnienie więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych, większą motywację do pracy i działań społecznych, podnoszenie poziomu życia poprzez dokształcanie, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom
i młodzieży.

Dwa lata temu rekomendacja Wót Ewy Jurkowskiej -Kawałko dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Mieszkańców Wsi Zawady Ełckie "MUKSZTY" dało temu Stowarzyszeniu wyróżnienie.

Autor: Jarosław Franczuk