Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

6maj2014

GOK W STARYCH JUCHACH ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH W RAMACH PROJEKTU „PROJEKTOWO TO I OWO”


 

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach zaprasza do udziału w spotkaniach w ramach projektu „Projektowo To I Owo”

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Terminarz spotkań w ramach Projektu  „Projektowo To I Owo”

Maj – 03 (Sobota)17:00, 13(Wtorek) 17:00, 21(Środa) 17:00, 28(Środa) 17:00.

Czerwiec- 03(Wtorek) 17:00, 11(Środa) 17:00, 14 - 15(Sobota i Niedziela) wyjazd do Przystanku Lipińskie Małe, 18(Środa) 17:00, 25(Środa) 17:00.

Lipiec- 05(Sobota) 17:00, 09(Środa) 17:00, 16(Środa) 17:00, 23(Środa) 17:00, 26(Sobota)od 17:00 Impreza Integracyjna dla mieszkańców na Stadionie w Starych Juchach, 30(Środa) 17:00.

Projekt trwa od 28.04.2014r. do 31.07.2014r. spotkania będą prowadzone przez edukatora społecznego. Wstępnie spotkania będą odbywały się w GCI.

Na zajęcia zostaną zakupione artykuły spożywcze/catering oraz materiały szkoleniowe koszulki z logotypami dla uczestników projektu. W ramach realizacji zadania odbędzie się  dwudniowy wyjazd integracyjny dla ok.30 osób do miejsca Inicjatyw Pozytywnych w miejscowości Lipińskie Małe, Gmina Prostki.

Podczas 40 godz. zajęć warsztatowych z animatorem społecznym zostanie przygotowanych od 3 do7 pomysłów na inicjatywy lokalne odpowiadające potrzebom społecznym.

 26 Lipca 2014r odbędzie się spotkanie integracyjne na stadionie w Starych Juchach wraz z Nieformalną Grupą „JAMA” dla wszystkich mieszkańców Starych Juch na stadionie wiejskim w Starych Juchach.

            Po zakończeniu naszych spotkań złożymy do 14.08.2014r. ponownie wniosek do NCK na wypracowane nasze inicjatywy lokalne od 3 do7 pomysłów wnioskując o dofinansowanie do 20 000,00 zł. termin realizacji II etapu naszego zadania będzie przewidywał okres od 28.08.2014 do 16.11.2014r.

Serdecznie Zapraszamy do udziału !!!

 

dofinansowano ze Środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” na zadanie pn:. „Projektowo To I Owo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach.

Koordynator projektu Marta Słuchocka

Kontakt 697 083 349, martasluch@wp.pl

Edukator Społeczny Karol Malinowski

 

Autor: Adrian Milewski