Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

10wrz2015

HYDROFORNIA W GORŁÓWKU PO REMONCIE

Zakończył się remont stacji uzdatniania wody w Gorłówce

Stacja Uzdatniania Wody w Gorłówce zaopatruje w wodę nie tylko mieszkańców gminy Stare Juchy w Gorłówce, Szczecinowie, Orzechowie, Dobrej Woli, Zawadach Ełckich, ale również wsi gminy Świętajno: Połom i Pietrasze. Została pobudowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. W zastosowanej technologii uzdatniania wody jest to stacja dość nowoczesna, z zewnątrz miała stan opłakany: brak ogrodzenie, stare drzwi. Gmina złożyła wniosek do ANR w Suwałkach o przeprowadzenie remontu budynku i jego ogrodzenia. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i remont zostanie dofinansowany w 50% wartości, to znaczy 30 tysięcy złotych.

Zakres robót obejmował: Termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu cokołu fundamentów, dociepleniu ścian płytami styropianowymi o grubości 12 cm, montaż okien PCV w miejsce luksferów, docieplenie dachu wełną mineralną. Obróbki blacharskie i orynnowanie. Zagospodarowanie terenu poprzez ogrodzenie siatką stalową o wys. 1,5 m, długość 96 m na słupkach metalowych. Pomiędzy słupkami obrzeżą betonowe 60x6 cm na podsypce piaskowej. Wrota o szer. 3 m z furtka szer. 1m. Chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej o powierzchni 100 m kw. 

Osiągnięty efekt na zdjęciach. Zastosowano kolorystykę, która będzie przyjęta dla wszystkich stacji uzdatniania wody w naszej gminie.

ANR dofinansowuje remonty tego mienia, które zostało przekazane gminom i mieszkańcom byłych PGR-ów. W naszej gminie dofinansowanie otrzymała m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa, która remontowała chodniki, parkingi i część dróg dojazdowych.

 

 

Autor: Jarosław Franczuk