Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

28gru2015

II Forum Liderów Wiejskich Powiatu Ełckiego

Zapraszamy serdecznie liderów organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysów, radnych, przedstawicieli Rad Rodziców, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych i innych aktywnych mieszkańców gmin powiatu ełckiego, na II Forum Liderów Wiejskich Powiatu Ełckiego, jako platformy współpracy liderów społeczności wiejskich.

Forum o dbędzie się 29 grudnia 2015 o godz. 17.00 w Kamienicy Pozarządowej w Ełku, przy ul. Małeckich 3 w sali nr 36 (IV piętro).

Forum Liderów Wiejskich

Forum skupia liderów organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysów, radnych, Rad Rodziców, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych i innych aktywnych mieszkańców gmin powiatu ełckiego, którzy chcą współdziałać na rzecz rozwoju aktywności na obszarach wiejskich, na rzecz współpracy z administracją samorządową i innymi organizacjami.

Celem Forum jest lepsze poznanie się liderów lokalnych, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie pomysłów na współpracę, wzajemne uczenie się i inspirowanie oraz budowanie partnerstw projektowych.

I Forum Liderów Wiejskich odbyło się w maju 2015, gdzie omawiano cele i kierunki działania Forum oraz pomysł powołania Federacji Organizacji Wiejskich Powiatu Ełckiego.

Na II Forum zostanie podpisana deklaracja przystąpienia do Federacji, nastąpi podsumowanie projektu „Mazurskie gminy przyjazne konsultacjom” oraz wręczenie dyplomów gminom i szkołom przyjaznym konsultacjom.  Dyplomy w imieniu organizatorów projektu wręczy Starosta Powiatu Ełckiego.

Mazurskie gminy przyjazne konsultacjom

Projekt polegał na przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu partycypacji obywatelskiej, skierowanych do mieszkańców i organizacji oraz samorządów gmin wiejskich powiatu ełckiego.

Oprócz szkoleń i spotkań, w ramach projektu odbywały się konsultacje społeczne wybranych dokumentów w czterech gminach wiejskich powiatu ełckiego, a także przeprowadzono kawiarenki obywatelskie i warsztaty dla mieszkańców.

Ponadto, we wszystkich gminach wiejskich powiatu ełckiego powstały zespoły ds. konsultacji społecznych, które będą współpracować, by konsultacje były bardziej przyjazne mieszkańcom.

Drugim, równoległym elementem projektu były działania edukacyjne w szkołach, które służyły zapoznaniu młodzieży z tematyką konsultacji społecznych.

Młodzież z wybranych klas gimnazjów w Prostkach, Nowej Wsi Ełckiej, Pisanicy i Starych Juchach oraz uczniowie klasy kolejowej z Technikum ZDZ zapoznała się z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia konsultacji, a także samodzielnie przeprowadziła analizę potrzeb środowiska szkolnego, a następnie na bazie jednego lub dwóch wybranych pomysłów przeprowadziła konsultacje społeczne w swojej szkole, których wyniki przedstawiła dyrekcji szkoły.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy, Stowarzyszenie MOST, Biblioteka – Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach oraz Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach.

Projekt jest wspierany przez gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Starostwo Powiatowe w Ełku.

Projekt „Mazurskie gminy przyjazne konsultacjom” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Autor: Agnieszka Łempicka