Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Sport

17cze2008

II TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STARE JUCHY

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach informuje,że odbędzie się II Turniej Piłki Siatkowej w dwóch kategoriach.

Trwają intensywne przygotowania do II Turnieju Piłki Siatkowej w Starych Juchach. Rozgrywki odbędą się na boisku Gminnego Ośrodka Kultury tuż za budynkiem. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: młodzież oraz dorośli. Jest o co walczyć, ponieważ nagroda główna to Puchar Wójta Gminy Stare Juchy. Chętnych zapraszamy do udziału w konkurencji sportowej po wcześniejszym zgłoszeniu drużyny i wpłaty wpisowego.

W zgłoszeniu musi być podana nazwa drużyny , pełny skład oraz wyznaczony kapitan. Zawodnicy będą mieli zapewnioną wodę podczas turnieju. Impreza zakończy się ogniskiem z kiełbaskami dla uczestników. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w siatkówkę. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany kapitanom/kierownikom drużyn na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju.
Obowiązywać będą Zasady Gry W Siatkówkę.

Regulamin Turnieju:
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator w porozumieniu z sędzią.
2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opieka medyczna), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju. W przypadku osób niepełnoletnich, które chcą brać udział w turnieju, organizator wymaga oświadczenia pisemnego rodziców/opiekunów zezwalających na udział zawodnika w rozgrywkach.
3. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny - wymienione w powyższych punktach i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
4. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.
5. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeń uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania turnieju.
7. Zawodników obowiązuje strój sportowy.

Nagrody i wyróżnienia:
Najlepsza drużyna otrzyma Puchar Wójta Gminy Stare Juchy .Najlepsze zespoły z
miejsc I-III otrzymają pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach

Boisko zostało odnowione i przygotowane do Turnieju Piłki Siatkowej . Drużyny mogą rozpocząć przygotowania do rozgrywek.
Podczas zeszłorocznego Turnieju do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn. Zwyciężyła drużyna Liski Team.
Zachęcamy do ostrej rywalizacji i życzymy sukcesów.

Terminy rozgrywek i kwoty wpisowego:

KATEGORIA

TERMIN ROZGRYWEK

GODZINA ROZPOCZĘCIA TURNIEJU

MIEJSCE ROZGRYWEK

KWOTA WPISOWEGO

TERMIN WPŁATY WPISOWEGO

młodzież

24 czerwca 2008r. (wtorek)

od godz. 12:00

boisko za budynkiem GOK -u w Starych Juchach

10 zł od drużyny

do 20 czerwca 2008r.

dorośli

29 czerwca 2008r. (niedziela)

od godz. 12:00

boisko za budynkiem GOK -u. w Starych Juchach

20 zł od drużyny

do 24 czerwca 2008r.

Autor: Marta Słuchocka