Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

24sty2008

III WARSZTAT STRATEGICZNY

23 stycznia, jak zwykle w GOK-u, odbyło sie trzecie spotkanie w sprawie opracowywania nowelizacji strategii rozwoju gminy.
To już trzecie spotkanie poświęcone aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Stare Juchy. Uczestniczyło w nim 26 osób, w zasadzie te same, które uczestniczyły we wszystkich dotychczasowych warsztatach.

Ekspert, Pan Marek Chojnowski przedstawił wyniki badań ankietowych. Uderzające było to, że ponad 70% mieszkańców jest bardzo zadowolonych z zamieszkiwania w gminie Stare Juchy.

Później przystąpiono do pracy w grupach według ładów. CelUczestnicy określali działania, których realizacja pozwoli na osiągnięcie założonych celów w poszczególnych ładach.

Po opracowaniu materiały będą jeszcze do wglądu w Urzędzie, gdzie można będzie nanieść swoje uwagi, czyli poddana zostanie tak zwanym konsultacjom społecznym. Później cała strategia zostanie zaprezentowana radnym gminnym i przyjęta na sesji. Planuje się, że Strategia zostanie przyjęta w marcu.

Autor: Jarosław Franczuk