Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

15lut2016

INKUBATOR PRODUKTU LOKALNEGO

Mazury spostrzegane są jako kraina czystego powietrza oraz zdrowej i smacznej żywności. Jak wytworzyć i sprzedać produkt lokalny zastanawiano się w Kawiarence Obywatelskiej. 

9 lutego br w Kawiarence Obywatelskiej spotkała się spora grupa osób zainteresowanych ogólnie mówiąc – produktem lokalnym. Zebrani przedstawili swoje możliwości produkcyjne,  cele i zaproponowali możliwe rozwiązania. Najważniejszym zadaniem jest stworzenie na terenie gminy Inkubatora Produktu Lokalnego. Takie przedsięwzięcia powstały stosunkowo niedawno na terenie naszego kraju,  jeszcze nie są tak dobrze rozpoznawalne.

W trakcie dyskusji zaproponowano wyjazdy studyjne do już pracujących, żeby podpatrzeć jak działają, skorzystać z doświadczeń przy planowaniu własnych założeń.

Co to jest ten inkubator? To nie tylko miejsce wytwarzania czyli obiekt z urządzeniami  przeznaczony dla drobnych przetwórców produktów rolnych, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. To jest  cały system powiązanych ze sobą działań. Oprócz wykreowania miejsca do produkcji, należy opracować takie mechanizmy jak: rozwój lokalnej marki, system certyfikacji jakości, program promocji, marketingu i sprzedaży. Produkty lokalne mogą stać się  świetnym narzędziem do promocji regionu – czyli naszej Gminy. Miejsca przyjaznemu środowisku naturalnemu, który jest bogactwem naszego regionu. To przedsięwzięcie może być punktem wyjściowym do dalszych działań  zawartych w Strategii Rozwoju Gminy, która została wypracowana przez mieszkańców. Jednym z celów strategicznych jest Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, między innymi poprzez  „uruchomienie systemu certyfikacji produktów, kwater agroturystycznych, imprez turystycznych  z terenu gminy (Starojuska jakość)”, oraz „Stworzenie systemu sprzedaży produktów lokalnych, w tym żywnościowych”. Kolejny cel strategiczny, który jak najbardziej ma tu zastosowanie   to Aktywizacja i integracja społeczna, czyli umożliwienie mieszkańcom rozwoju kompetencji, przedsiębiorczości, edukacji, szkoleń. I możliwości zarobkowania.

Padły propozycje organizacji  sprzedaży produktu lokalnego -  na przykład  na rynku (targu) w Starych Juchach, do sieci sklepów, szkół, hoteli, agroturystyki, firm cateringowych – te kanały dystrybucji wymagają jeszcze (jak i inne) dalszego ustalania.  Co ważne, miejscowi rolnicy i przedsiębiorcy mogliby nie tylko korzystać z Inkubatora, ale także  docierać bezpośrednio do konsumentów i zachęcać turystów do przyjeżdżania do regionu. A konsument kupując produkty lokalne od rolników z gminy Stare Juchy, będzie nie tylko wynagradzał wiejską przedsiębiorczość, ale również przyczyniał się do ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych regionu.

To było pierwsze spotkanie – zostały wymienione zamierzenia, plany stworzenia możliwości uruchomienia takiego przedsięwzięcia. Są zainteresowani i  zaangażowani. Kolejny krok to opracowanie planu działania, stworzenie grupy odpowiedzialnej za przedsięwzięcie. Zarysowanie projektu. Ale przede wszystkim poszukanie możliwości finansowania. I nad tym właśnie pracujemy. O dalszych krokach będziemy informować sukcesywnie.

Autor: Elżbieta Topolska