Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

8paz2015

JAĆWINGOWIE - ZAPOMNIANI WOJOWNICY

Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku oraz Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie zapraszają w dniu 19.10.2015 r. o godz. 17.00 na uroczyste otwarcie Wystawy "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy / Yatvings. The forgotten warrior".

Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku oraz Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie zapraszają w dniu 19.10.2015 r. o godz. 17.00 na uroczyste otwarcie Wystawy "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy / Yatvings. The forgotten warrior".

Wystawa Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy / Yatvings. The forgotten warriors przedstawia zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich w świetle odkryć archeologicznych i najnowszych ustaleń historyków. Jaćwiescy konni wojownicy we wczesnym średniowieczu siali postrach wśród swoich sąsiadów zapisując się na kartach kronik i dokumentów z epoki. Klęska Jaćwingów, wyludnienie i podział zajmowanego przez nich terenu doprowadziły do stopniowego zaniku pamięci o tym walecznym plemieniu. Najnowsze odkrycia archeologiczne z Szurpił, gm. Jeleniewo, Skomacka Wielkiego (Ostrowia), gm. Stare Juchy oraz innych, ważnych ośrodkach wczesnośredniowiecznej Jaćwieży potwierdzają militarny charakter kultury tego ludu oraz przede wszystkim przywołują go z mroków zapomnienia.

Wystawa składa się z 11 plansz oraz 6 gablot z zabytkami. Eksponowanych będzie 141 przedmiotów, głównie broni i elementów oporządzenia wojowników, ale także ozdób jaćwieskich, pochodzących ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Kilka interesujących zabytków prezentowanych na wystawie pochodzi z terenu powiatu ełckiego, w tym fragment kolczugi z grodziska w Bajtkowie oraz strzemię z grodziska w Skomacku Wielkim (Ostrowie).

Wystawa organizowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Muzeum Historyczne w Ełku prezentowana będzie w Ełckim Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 47) w Galerii „Ślad” w dniach 19.10-15.11.2015 r. pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku, a następnie w grudniu 2015 i styczniu 2016 r. w gmachu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W 2016 r. ekspozycja będzie pokazywana w Norwegii w Borre oraz w Kristiansand.

Wystawa została przygotowana w ramach projektu Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego «Archeologia Jaćwieży».

Beneficjentem projektu jest Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, a partnerami norweskimi są Vest Agder Regional Council, Department of Monuments and Sites w Kristiansand oraz Midgard Historical Centre w Borre.

Autor: Jarosław Franczuk