Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

28wrz2018

JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEMY OBSZARU ELCKIEGO

5 października 2018 roku o godz. 17 odbędzie sie spotkanie, na którym przedyskutowane zostaną problemy obszaru ełckiego w zakresie przełamywania barier rozwojowych.

Ełk wraz z 10 sąsiadującymi gminami został wybrany do pilotażowych badań w ramach projektu „Wykonanie pogłębionej analizy obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych w zakresie działań naprawczych na rzecz przełamania barier rozwojowych na tych obszarach” wykonywanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez konsorcjum złożone z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt jest elementem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wdrażania jednego z jej projektów strategicznych pt.: Pakiet działań dla obszarów zagrożonych marginalizacją.

Celem tego etapu prac jest wypracowanie przez Konsorcjum we współpracy z lokalnymi samorządami i interesariuszami „Planu Działania” niezbędnego do przełamania barier rozwojowych obszaru ełckiego. Jednym z kluczowych kroków w jego opracowaniu będzie spotkanie fokusowo-warsztatowe z reprezentantami instytucji mających istotny wpływ na rozwój lokalny.


Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski zaprosza na spotkanie poświęcone dyskusji o najważniejszych problemach obszaru ełckiego (Ełk miasto i gmina, Biała Piska, Kalinowo, Miłki, Orzysz, Prostki, Stare Juchy, Świętajno, Wieliczki, Wydminy). Celem spotkania jest zaproponowanie działań, które pozwoliłyby przezwyciężyć te problemy. W trakcie spotkania będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:
1) Co zrobić, żeby pobudzić przedsiębiorczość mieszkańców?
2) Co zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali na stałe z obszaru ełckiego?
3) Jak przyciągnąć turystów do obszaru ełckiego?
4) Jak poprawić powiązania obszaru z otoczeniem zewnętrznym?
5) Jak walczyć z wykluczeniem społecznym?
Jeżeli są Państwo zainteresowani tymi tematami, problemy te dotyczą bezpośrednio Państwa lub Państwa rodziny lub znajomych lub też chcą Państwo zająć stanowisko w tych sprawach zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.
Państwa opinie pomogą w opracowaniu Planu Działania dla Obszaru Ełckiego, który będzie stanowił podstawę działań samorządów lokalnych w nadchodzących latach.
Spotkanie odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. o godz. 17:00 w Sali Koncertowej (piętro I) w Szkole Artystycznej w Ełku - ul. Armii Krajowej 21.Spotkanie prowadzić będzie dr hab. Maciej Smętkowski z  Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor: Jarosław Franczuk
Pliki do pobrania
euroreg.png