Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

25sie2014

JUZ NIEBAWEM KONKURS NA NAJLEPSZĄ OKŁADKĘ DLA KSIĄŻKI „KSIĄŻKA DAWNIEJ I DZIŚ”

Regulamin Konkursu

na najlepszą okładkę dla książki

 „Książka dawniej i dziś”

 1. Organizator:
 • Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach oraz Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą na ul. Ełckiej 8, 19-330 Stare Juchy, tel. 87 619 90 58.

 

 1. Cel Konkursu
 • Kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,
 • Promocja czytelnictwa i działań Biblioteki,

 

 1. Termin Przesyłania Prac/Rozstrzygnięcie:
 • Prace będą zbierane do końca Września 2014r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu otwarcia BCLiK

 

 1. Uczestnicy:
 • Uczestnikami mogą być wszyscy mieszkańcy Gminy Stare Juchy,

 

 1. Warunki Uczestnictwa/Wykonania prac:
 • Uczestnicy muszą dostarczyć swoje prace dla Organizatora do 30 Września 2014r.
 • Uczestnicy niepełnoletni muszą dostarczyć dla Organizatora zgodę na udział w konkursie
 • Prace mogą zostać wykonane dowolna techniką
 • Okładka do książki może zostać wykonana w dowolnej formie.(wielkość , kształt). Musi nawiązywać do nowoczesnej lub dawnej okładki książki

 

 1. Nagrody:
 • Nagrodą będzie talon do zrealizowania: I miejsce o wartości
   ok. 100,00 zł II miejsce ok. 50,00 zł III miejsce 30,00 zł .
 1. Postanowienia Końcowe:
 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.
 • Wszelkie sprawy sporne i te nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.

Przykładowe zdjęcia:

 

 

Autor: Adrian Milewski