Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

30paz2014

KAWIARENKA OBYWATELSKA - KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA PARTYCYPACYJNEGO

Trwa realizacja projektu pt. Kawiarenka Obywatelska - kształtowanie społeczeństwa partycypacyjnego, który jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy i Gminy Stare Juchy. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Już od czerwca 2014r. trwają działania projektowe, w wyniku których mieszkańcy Gminy Stare Juchy korzystają lub będą mogli jeszcze skorzystać do końca roku z szeregu szkoleń i warsztatów. A wszystko po to, żeby wzmocnić działania Kawiarenki Obywatelskiej i zachęcić mieszkańców do większej aktywności obywatelskiej.

Trwają zatem bezpłatne szkolenia komputerowe w 2-ch grupach zaawansowania i konsultacje indywidualne dla osób dorosłych, działa punkt doradztwa dla NGO w siedzibie Stowarzyszenia. W 4-ch świetlicach wiejskich (w Zawadach Ełckich, Orzechowie, Grabniku i Skomacku Wielkim) odbyły się spotkania promujące działalność Kawiarenki Obywatelskiej, również w świetlicach odbyły się szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania NGO, które poprowadziła Pani Urszula Podurgiel prezes Stowarzyszenia Adelfi z Ełku. W Starych Juchach spotkaliśmy się na warsztacie z wnioskowania i realizacji funduszu sołeckiego w związku ze zmianami w Ustawie o funduszu sołeckim, które poprowadził Pan Karol Mojkowski z Fundacji Batorego .

Miłym przerywnikiem w działaniach projektowych były uroczystości związane z otwarciem nowej Biblioteki. Dzięki remontowi i zakupie nowego wyposażenia wracamy do pracy w lepszych warunkach.

Już 4.11.2014r. w Starych Juchach będziemy gościć Pana Dariusza Kraszewskiego z Fundacji Batorego - specjalistę w dziedzinie tworzenia budżetów partycypacyjnych. Pan Dariusz poprowadzi warsztat poświęcony tej tematyce dla mieszkańców gminy o godz. 16:00 w sali widowiskowej nowej Biblioteki. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Od 6.11.2014r. w godzinach popołudniowych rozpoczną się w Starych Juchach i 3-ch świetlicach wiejskich (w Zawadach Ełckich, Orzechowie i Skomacku Wielkim) warsztaty dotyczące kompetencji obywatelskich obejmujące swym zakresem mechanizmy demokracji, zasady sprawowania władzy, zasady funkcjonowania samorządów, budowania budżetów w samorządach, współpracy międzysektorowej i podstaw wiedzy ekonomicznej. Poprowadzi je Pan Karol Mojkowski z Fundacji Batorego, znany niektórym z warsztatu dotyczącego funduszu sołeckiego.

20-go listopada o godz. 16:00 odbędzie się w Bibliotece warsztat zatytułowany „sztuka prowadzenia debat publicznych”. Poprowadzi go ekspert w tej dziedzinie – Pan Maciej Puławski ze Stowarzyszenia Kastor. Końcówka listopada to warsztaty dotyczące kompetencji społecznych (procesów grupowych, komunikacji interpersonalnej, postrzegania społecznego, zachowań prospołecznych i rozwoju osobistego). Odbędą się one w Starych Juchach i 3-ch świetlicach wiejskich. Poprowadzi je Pani Lena Rogowska ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury. O szczegółowych terminach będziemy informować na bieżąco.

Na 11.12.2014r. zaplanowana została biznesowa gra drużynowa dotycząca prowadzenia przedsiębiorstwa. W grze może wziąć udział 30 osób – 6 drużyn, więc już dziś chętnych zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa do koordynatora projektu: Pani Beaty Klaus-Gramackiej. Dla zwycięskiej drużyny przewidziane zostały nagrody.  

Mamy nadzieję, że zaplanowane działania projektowe przyczynią się do wzrostu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Stare Juchy. Zapraszamy do współpracy.

Logo małe

Autor: Agnieszka Łempicka