Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

20sty2010

KOLEJNE PIENIĄDZE POZYSKANE NA ROZWÓJ WSI

Gmina Stare Juchy znajduje się w czołówce gmin korzystających z zewnętrznych źródeł dofinansowania. W poniedziałek Wójt gminy podpisała umowę na kolejne 590.432 złote!
W dniu 6 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listy operacji dla działania 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie m.in. gospodarki wodno ściekowej. Na rozstrzygnięcie to od blisko roku czekała z niecierpliwością Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko, gdyż w imieniu gminy został złożony wniosek na budowę wodociągu Grabnik Osada-Czerwonka-Bałamutowo.

W wyniku ogłoszenia naborów wniosków dla ww. działania do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 105 wniosków o przyznanie pomocy w tym 90 wniosków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały 82 wnioski na kwotę 210 358 922,00 zł.
Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów czyli 211 910 385,00 zł nie wyczerpuje całej alokacji środków dla województwa warmińsko-mazurskiego, która wynosi 250 032 790,37zł.

W związku z zakwalifikowaniem się gminnego wniosku do przyznania pomocyMarszałek zaprosił samorządu na uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy, któe odbyło się dnia 18 stycznia 2010 r. o godzinie 11.oo w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Zarząd Województwa reprezentowali Marszałek Jacek Protas oraz Członek Zarządu Jarosław Słoma, naszą Gminę Panie Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko i Skarbnik Gminy Bożena Wołyniec.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest ważnym elementem w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Realizacja podpisywanych dziś umów z pewnością wpłynie na zmianę poziomu życia ludności, choćby z powodu poprawy infrastruktury osiedlowej na terenach wiejskich - mówił Marszałek Jacek Protas.

Nasz projekt przewiduje budowę blisko 11 km sieci wodociągowej do której będzie mogło podłączyć się ponad 30 gospodarstw domowych. Łączny koszt wg projektu wyniesie 787 243,24zł, z których dofinasowanie wyniesie 590 432 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych. Ostateczne kwoty mogą zmienić się po przetragu.
Całość zadania zostanie wykonana i rozliczona w bieżącym roku.

Zamierem wójt Gminy jest dalsze rozprowadzanie wody z wodociągu Grabnik po kolejnych miejscowościach: Królowa Wola, Sikory Juskie. Dokumentacja w tym zakresie jest już sporządzona i zostanie złożony wniosek o kolejne dofinansowanie w konkursie Zarządu Województwa z tego działania.


Autor: Jarosław Franczuk