Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

13cze2014

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego

15 maja 2014 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” z firmą Budplan Sp. z o.o. – wykonawcą koncepcji zagospodarowania przestrzennego EOF.

Koncepcja jest kolejnym dokumentem strategicznym, po „Diagnozie i delimitacji Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025”, tworzonym w projekcie i mającym na celu wsparcie władz i innych aktorów lokalnego rozwoju w stosowaniu zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów całego obszaru.

Celem opracowania jest stworzenie spójnej wizji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu rozmieszczenia funkcji, zapewniających zrównoważony rozwój i sprawną koordynację polityki przestrzennej dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym.

W kolejnym etapie realizacji projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna dla wspólnego przedsięwzięcia „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w ełckim obszarze funkcjonalnym”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

 

Autor: Monika Mużyło