Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

26mar2010

KONFERENCJA "PAMIĘĆ HISTORYCZNA A TOŻSAMOŚĆ REGIONU WARMII I MAZUR"

25 marca w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się podsumowanie dwuletniego programu, w którym uczestniczyła gmina Stare Juchy, jako jedyna w regionie. Działania społeczności lokalnej i władz gminy stawiane były za wzór współpracy władz i społeczności lokalnych
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie od 2008 roku współrealizuje projekt Collegium Civitas - “Wzmocnienie społeczno-obywatelskich umiejętności starszych kobiet w wioskach wielokulturowych w Północno-Wschodniej Polsce”. Projekt jest prowadzony w wybranych wsiach powiatu ełckiego, z gminy Stare Juchy w projekt realizowano w Orzechowie, Szczecinowie, Skomacku Wielkim i samych Starych Juchach.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Ponadto referaty wygłosili:

prof. dr hab. Andrzej Sakson - Instytut Zachodni w Poznaniu “Warmia i Mazury - trudna ojczyzna. Kształtowanie się procesów tożsamości”.
Ewa Jurkowska-Kawałko - Wójt Gminy Stare Juchy, “Nowe Stare Juchy. Gmina w działaniu”.
Ryszard Michalski - CEiIK, Stowarzyszenie “Tratwa” “Indywidualność kulturowa Warmii i Mazur czyli odkrywanie światów porzuconych”.
dr Barbara Markowska - Katedra Socjologii Collegium Civitas “Kobiece działania obywatelskie a praktyki pamięci. O zmianach kapitału kulturowego w Gminie Stare Juchy”.
prof. dr hab. Andrzej Szpociński - Collegium Civitas “Pamięć przeszłości a kapitał społeczny”.

W foyer sali zaprezentowano fragmenty “Muzeów Pamięci Wsi” powstałych w ramach działań animacyjnych Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych oraz Stowarzyszenia “Tratwa”.

Przedstawiono efekty pracy i starali się odpowiedzieć na pytanie, czy i jak działania animatorów kultury, wspieranych przez badaczy i samorządowców, wpłynęły na proces budowania wspólnot lokalnych oraz na podniesienie poziomu kapitału społecznego w tych środowiskach.

Konferencji towarzyszą też dwudniowe warsztaty w Olsztynie. W trakcie zaprezentowano relacje z doświadczeń programów animacyjnych realizowanych w środowiskach z zachowaną pamięcią kultury tradycyjnej, a takŜe w tych wielokulturowych i post-emigracyjnych:
- Ryszard Michalski (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie) - “Wielkie sprawy małych miejsc. Nowoczesne praktyki animacyjne”;
- Marek Ruczko (Stowarzyszenie “Tratwa”) - “Zbudzić muzykę. Doświadczenia w pracy z tradycyjnymi społecznościami Podlasia i Południowego Mazowsza”;
- Joanna Karasińska Fu( ndacja B“orussia”) - “Odkrywanie Atlantydy Północy”.
-dr Barbara Markowska (Collegium Civitas) - “Pojęcie kapitału społecznego i kulturowego”
Tematyką zajęc warsztatowych była również:
- Kultura oklalna a kpaitał posłeczny.
- Jak rozpoznawać potencjał kulturowy własnego środowiska lokalnego?
- Relacja pomiędzy formami aktywności kulturalnej a kapitałem społecznym.
- Planowanie strategii zmiany. Określanie celów, planowanie form działań.

Nasz region stanowi szczególne wyzwanie. Z jednej strony charakteryzuje się bogactwem wielości kultur i śladów historii, a z drugiej poważnymi problemami społecznymi i zapóźnieniem cywilizacyjnym. Wydaje się, że niejednoznaczność i skomplikowanie obszaru tego, co jest dziedzictwem kulturowym, ma poważny wpływ na kształt życia zbiorowego Warmii i Mazur.
Odpowiednio animowana aktywność kulturalna może być w tym kontekście bardzo istotnym czynnikiem pozytywnych zmian. Poszukiwano możliwości działań kulturalnych i artystycznych, które stanowić mogą o rozwoju potencjału i unikalności kulturowej regionu, tego co może się stać podstawą do tworzenia jedynych w swoim rodzaju form lokalnej aktywności. Jednym z tych zasobów jest z pewnością niezwykła i różnorodna przeszłość najstarszych mieszkańców naszego regionu.
W trakcie seminarium zajmowano się kwestiami dotyczącymi społecznej skuteczności działalności kulturalnej. Poszukano odpowiedzi na pytania, jakie działania przyczyniają się do przełamywania barier rozwoju, do rzeczywistej zmiany społecznej, kiedy i dlaczego ludzie chcą i potrafią działać wspólnie. Z tego powodu tematyka seminarium koncentrowała się wokół bardzo istotnego pojęcia współczesnych nauk o kulturze - “kapitału społecznego” i jego uwarunkowań.

Konferencja została zorganizowana przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Stowarzyszenie ,,Tratwa”, Collegium Civitas, Gmina Stare Juchy, Gmina Miasto Ełk oraz Starostwo Powiatowe w Ełku.

Autor: Jarosław Franczuk