KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT EKO SZLAK - ŁAŹNA STRUGA

19wrz2013

Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab wraz z Partnerami: Gminą Świętajno, Gminą Stare Juchy, Gminą Ełk oraz Powiatem Oleckim zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu dofinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 26 września 2013 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku.
Projekt miał na celu podniesienie zakresu partycypacji mieszkańców objętego nim obszaru w życiu publicznym. W wyniku jego realizacji powstał dokument określający kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru wokół rzeki Łaźna Struga, będący wyrazem wspólnych dążeń zarówno mieszkańców jak i władz samorządowych - Strategia Rozwoju EKO SZLAKU – ŁAŻNA STRUGA.
Kwota dofinansowania szwajcarskiego wynosi 174 474,00 zł (całkowita wartość projektu to 193 860,00 zł).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:
Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab, Giże 7, 19 – 411 Świętajno
Tel. 87 5215551, 508097589
e-mail: kolo.gizowskich.bab@gmail.com

Autor: Agnieszka Iwanicka - Skowerenda
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53