Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

28cze2012

KONKURS

na STOISKO PROMOCYJNO – KULINARNE „Kęs Historii”
Organizator konkursu - Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania “Lider w EGO”- zaprasza sołectwa gmin z obszaru objętego obszarem działania LGD “Lider w EGO” (gminy: Olecko, Gołdap, Wieliczki, Stare Juchy, Świętajno, Kowale Oleckie, Dubeninki, Prostki, Banie Mazurskie, Kalinowo), do wzięcia udziału w konkursie “KĘS HISTORII”, którego celem jest promocja zasobów dziedzictwa kulinarno - historyczno - przyrodniczego sołectw obszaru EGO.

Prezentacja potraw oraz stoisk kulinarno - wystawienniczych w ramach konkursu, będzie miała miejsce w dniu 06 lipca 2012 r. w miejscowości Ostrykół, gm. Prostki w godz. 16:00 - 19:00, podczas imprezy towarzyszącej pn. “Dni Sołectw”.

Regulamin, karta zgłoszeniowa dostępna jest w Gminnym Centrum Informacji ul. Mazurska 2 w Starych Juchach.

Wszystkich zainteresowanych, chcących wziąć udział w konkursie, prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i Karty potrawy oraz dostarczenia ich do Biura Stowarzyszenia LGD “Lider w EGO” przy ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko osobiście lub - e-mailem: biuro@liderwego.pl, do dnia 02.07.2012r. do godz. 16.00. Więcej informacji pod nr telefonu: 87 610-11-83.

Za zajęcie poszczególnych miejsc konkursowych odpowiednio przewidziano nagrody:

.

I MIEJSCE - komplet sprzętu sportowo - rekreacyjnego o wartości 1500,00 zł

II MIEJSCE - komplet sprzętu sportowo - rekreacyjnego o wartości 1000,00 zł

III MIEJSCE - komplet sprzętu sportowo - rekreacyjnego o wartości 800,00 zł
IV MIEJSCE - komplet sprzętu sportowo - rekreacyjnego o wartości 600,00 zł

V MIEJSCE - komplet sprzętu sportowo - rekreacyjnego o wartości 400,00 zł

Autor: Anna Balandowska