Konkurs Agro-Eko-Turystyczny ZIELONE LATO 2012

26mar2012
Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 marca 2012r.

Foto A. Rejrat
Foto A. Rejrat
Foto A. Rejrat
Jeśli jesteś właścicielem gospodarstwa agroturystycznego, obiektu turystyki wiejskiej, pracujesz bądź współpracujesz ze stowarzyszeniem agroturystycznym, ten konkurs jest dla Ciebie!

Pomóż nam wybrać najlepsze gospodarstwo agroturystyczne i obiekt turystyki wiejskiej w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Naszym celem jest promocja oraz sukcesywne podwyższanie jakości świadczonych usług turystycznych na terenach wiejskich i popularyzacja przedsiębiorczości na wsi.

Informacji na temat konkursu udzielają:

• Agnieszka Wojciechowska, Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. 89 521 69 07, e-mail: a.wojciechowska@warmia.mazury.pl

• Danuta Kwasiborska, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, tel. 89 526 44 39, e-mail: d.kwasiborska@w-modr.pl

Zgłoszenia uczestników (tj. wypełniony arkusz zgłoszenia obiektu i oświadczenie) przyjmuje Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn

z dopiskiem ZIELONE LATO.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 marca 2012r.

Dokumentacja konkursowa do pobrania ze strony: http://wrota.warmia.mazury.pl/Turystyka/Aktualnosci/Zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-Agro-Eko-Turystycznym-ZIELONE-LATO-2012.html

Autor: Anna Balandowska
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53