Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

6mar2013

KONKURS NA ZADANIA EKOLOGICZNE

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej ogłosiło nabór wniosków w konkursie ekologicznym

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku w terminie do 15 marca br. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie

 do zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Przypominamy, że od bieżącego roku nabór wniosków ma charakter konkursowy. Informacje nt. naboru oraz niezbędnych dokumentów umieszczone są na stronie internetowej www.jeziora.com.pl w zakładce Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Podpisane i kompletne wnioski należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do biura Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko. 
O dofinansowanie w ramach w/w działania ubiegać mogą się placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną. 
Podczas rozpatrywania wniosków premiowane będą zadania zgodne z przyjętymi przez Centrum priorytetami na rok 2013: 
1. Poznawanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. 
2. Tworzenie miniogrodów przy placówkach oświatowych jako źródła informacji, miejsca obserwacji i praktycznej nauki zjawisk przyrodniczych. 
3. Działania na rzecz promowania opakowań płóciennych i papierowych. 
4. Działania na rzecz propagowania systemów segregacji odpadów i prawidłowej gospodarki odpadami w najbliższym otoczeniu, z uwzględnieniem zbiórki odpadów niebezpiecznych (baterii). 
5. Promowanie imprez ekologicznych i akcji związanych z ruchem na świeżym powietrzu w połączeniu z pogłębianiem wiedzy o otaczającej przyrodzie (z wyłączeniem wszelkich imprez sportowych). 
6. Woda w przyrodzie i w życiu człowieka. 
7. Działania na rzecz promowania Odnawialnych Źródeł Energii oraz oszczędzania energii. 
Wszelkie informacje udzielane są w biurze Fundacji mieszczącym się w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 4a oraz pod nr tel. (87) 428-04-90. 
Autor: Jarosław Franczuk