Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

17cze2008

KONKURS STOWARZYSZENIA EGO KRAINA BOCIANA O NAGRODĘ „EGO – Inicjatywę”

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin “Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” ogłasza konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną w Subregionie EGO (obszar powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego) w roku 2008.

O Nagrodę mogą ubiegać się organizację pozarządowe działające na rzecz mieszkańców z Subregionu EGO.

Nagrodzone zostaną inicjatywy, które rozwiązują konkretny problem społeczności lokalnej i mogą stanowić dobrą praktykę możliwą do wykorzystania w innych społecznościach Subregionu EGO.

Nagrody pieniężne przyznane w konkursie mogą być wydatkowane wyłącznie na kontynuację lub rozwinięcie nagrodzonej inicjatywy, w tym również mogą posłużyć jako wkład własny wymagany przy występowaniu o zewnętrzne środki pomocowe - krajowe i zagraniczne.

Organizator konkursu może również przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne niefinansowe.

Wniosek oraz regulamin konkursu. dostępny jest na stronie internetowej www.ego.mazury.pl

Autor: Jarosław Franczuk