Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Turystyka

18sty2008

KONSULTACJE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W najbliższych sześciu latach na rozwój turystyki w Polsce przeznaczono
blisko 1,5 miliarda euro z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Jak zdobyć pieniądze na rozwój nowych produktów turystycznych na Warmii
i Mazurach? Jak przyciągnąć turystów, a następnie zapewnić im usługi
wysokiej jakości?
Odpowiedzi na pytania nurtujące przedsiębiorców i samorządowców
udzielają eksperci projektu "Turystyka – wspólna sprawa" podczas
indywidualnych i grupowych sesji doradczych. Pierwsze pomysły, jak
wykorzystać wiedzę nabytą podczas szkoleń i doradztwa z pozyskiwania
unijnych funduszy na rozwój turystyki w województwie
warmińsko-mazurskim, mają tutejsi przedsiębiorcy agroturystyczni.

W najbliższych sześciu latach na rozwój turystyki w Polsce przeznaczono blisko 1,5 miliarda euro z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Są to środki dostępne w ramach programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Kolejne 2,5 miliarda euro zarezerwowane jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na inwestycje w kadry, m.in. szkolenia, z których korzystać może również branża turystyczna. Zyska ten, kto przedstawi dobry pomysł na działalność turystyczną i prawidłowo wypełnieni wniosek o dotacje. Nie bez znaczenia jest również znalezienie partnerów do współpracy przy tworzeniu produktu turystycznego. Jest o co walczyć, zwłaszcza że w poprzednim okresie programowania (lata 2004-2006) z funduszy strukturalnych na rozwój turystyki wydano kilkakrotnie mniej - 130 mln euro.

Pomocy w skutecznych staraniach o pieniądze na rozwój turystyki w latach 2007-2013 udzielają eksperci ogólnopolskiego projektu “Turystyka - wspólna sprawa”. To pierwsza tak duża inicjatywa, dzięki której branża turystyczna kompleksowo przygotowuje się do tworzenia i rozwijania markowych produktów turystycznych. Oprócz doradztwa w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc ekspertów w kilkunastu innych dziedzinach, wśród których największą popularnością w województwie warmińsko-mazurskim cieszą się konsultacje z promocji własnego sieciowego produktu turystycznego. W trakcie spotkań z konsultantami przedsiębiorcy i samorządowcy dowiadują się, jakie są podstawowe techniki i narzędzia promocji produktu, a także jak opracować i skutecznie zrealizować strategię promocji dla swoich atrakcji turystycznych.

Pierwsze pomysły, jak wykorzystać wiedzę nabytą podczas szkoleń i doradztwa z pozyskiwania unijnych funduszy na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim, mają tutejsi przedsiębiorcy agroturystyczni. Korzystając ze środków UE, zamierzają stworzyć sieć gospodarstw agroturystycznych przystosowanych do potrzeb osób starszych. - Warunki dla powstania Domów Aktywnego Rentiera istnieją na terenie całego kraju. W województwie warmińsko-mazurskim planujemy realizację projektu pilotażowego. Nasza oferta z pewnością zainteresuje nie tylko polskich klientów - przekonuje Mariola Platte, prezes Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki. Środki na realizację celu przedsiębiorcy chcą pozyskać między innymi z unijnych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

***

Partnerami projektu w województwie warmińsko-mazurskim są: Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Centrum Nauczania KMB.

Projekt “Turystyka - wspólna sprawa” jest objęty patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

***

Ogólnopolskimi patronami projektu “Turystyka - wspólna sprawa” są: Polska Organizacja Turystyki, Polska Izba Turystyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa oraz Rada Krajowa Izb Turystyki.

Zgłoszenia na szkolenia:
Regionalne Biuro Projektu w Olsztynie
telefon: 0 89 523 81 38
fax: 0 89 523 81 38
e-mail: warminsko-mazurskie@tws.org.pl

http://www.tws.org.pl/

Autor: Jarosław Franczuk