Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

15kwi2013

KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU "EKO SZLAK ŁAŹNA STRUGA"

Powstaje Strategia Rozwoju EKO SZLAKU – ŁAŹNA STRUGA, która będzie wyrazem wspólnych dążeń zarówno mieszkańców jak i władz samorządowych. Projekt jest realizowany z tzw. Funduszy Szwajcarskich

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Strategii Rozwoju EKO SZLAKU – ŁAŹNA STRUGA.
 
Spotkanie odbędzie się dnia 19 kwietnia 2013 r. o godzinie 12.00 w świetlicy wiejskiej w Orzechowie.
 
Celem konsultacji jest włączenie aktywnych mieszkańców Gminy Stare Juchy do współuczestniczenia w rozwoju społeczno - gospodarczym najatrakcyjniejszych terenów. Osoby uczestniczące w konsultacjach będą miały możliwość tworzenia rozwiązań zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. Konsultacje służą przedstawieniu swoich pomysłów i zapoznaniu się z dobrymi rozwiązaniami z innych obszarów turystycznych. 
W wyniku realizacji projektu i przeprowadzanych konsultacji społecznych powstanie dokument określający kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru wokół rzeki Łaźna Struga i rzeki Ełk. Strategia Rozwoju EKO SZLAKU – ŁAŹNA STRUGA będzie wyrazem wspólnych dążeń zarówno mieszkańców jak i władz samorządowych. 
Projekt  „EKO SZLAK – ŁAŹNA STRUGA” realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab z siedzibą w Giżach w partnerstwie z Gminą Świętajno, Gminą Stare Juchy, Gminą Ełk oraz z Powiatem Oleckim.
Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji udziela pani Agnieszka Iwanicka – Skowerenda, tel. 508 097 589,  e - mail: kolo.gizowskich.bab@gmail.com oraz na stronie internetowej www.laznastruga.pl
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie
 
Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab 
Autor: Jarosław Franczuk