Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

3paz2014

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko "Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2025".

Spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Stare Juchy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w sprawie Prognozy oddziaływania na środowisko "Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2025".

Proces konsultacji rozpoczyna się 3 października i potrwa do 23 października 2014 roku.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym. Projekt dokumentu dostępny jest:

  • w formie drukowanej – w Urzędzie Gminy Stare Juchy (ul. Plac 500-lecia 4), pok. nr 4,
  • na stronie internetowej Gminy Stare Juchy w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prognoza oddziaływania na środowisko "Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2015” (link: http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl/public/?id=121555).

Wypełniony formularz można:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stare Juchy, pok. nr 3 - sekretariat,
  • wysłać na adres: Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy,
  • przesłać elektronicznie na adres: ug@stare-juchy.pl. 

W ramach konsultacji odbędzie się również spotkanie konsultacyjne. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy 16 października br. do Hotelu Rydzewski przy ul. Armii Krajowej 32, na godz. 10:00. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są pod numerem telefonu 87 73 26 131/132 lub mailowo: m.muzylo@um.elk.pl.

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” prowadzone są w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).


 

Autor: Agnieszka Łempicka