Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

23gru2015

Konsultacje społeczne projektu "Pro EGO 2014-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Pro EGO 2014-2020 - Programu interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno-gospodarczej i interwencji obszaru funkcjonalnego Subregionu EGO położonego we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Pro EGO 2014-2020 - Programu interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno-gospodarczej i interwencji obszaru funkcjonalnego Subregionu EGO położonego we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego"

Planowane terminy, formy i przebieg konsultacji:

1. Konsultacje potrwają od 18 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.
2. Uwagi można składać w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, ul. Małeckich 3/28, 19-300 Ełk lub e-mailowo: m.juchniewicz@um.elk.pl.
3. Umieszczenie informacji o konsultacjach społecznych wyżej wymienionych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku pod linkiem: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/251/Ogloszenia_i_komunikaty/
4. Wyłożenie do wglądu konsultowanych dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana w Ełku przy ul. Małeckich 3/28 w terminie konsultacji od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-15.00.
5. Organizacja spotkań konsultacyjnych w trzech miastach subregionu dla zainteresowanych z obszaru poszczególnych powiatów (gołdapski, olecki i ełcki) z udziałem eksperta z firmy-wykonawcy Prognozy do Pro EGO:

GOŁDAP: 14 stycznia 2016 r. (czwartek), godz.: 10.00-12.00;
Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14;

OLECKO, 14 stycznia 2016 r. (czwartek), godz.: 13.30.-15.30,
Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32;

EŁK, 15 stycznia 2016 r. (piątek), godz.: 10.00-12.00,
Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4

Kontakt w sprawie: Maciej Juchniewicz, Dyrektor Biura Zarządu, tel. 692 905 346, e-mail: maciej.juchniewicz@gmail.com.

Z wyrazami szacunku, Tomasz Andrukiewicz, Przewodniczący Zarządu.

Autor: Agnieszka Łempicka
Pliki do pobrania
1. Pro EGO 2014-2020 Aktualizacja wersja do sooś.pdf2. Prognoza EGO_15.12.pdf