Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

10kwi2014

Konsultacje społeczne projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025”

Wójt Gminy Stare Juchy zaprasza przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów oraz wszystkich mieszkańców gminy Stare Juchy zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego, do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025”.

Konsultacje rozpoczna się 11 kwietnia 2014r. i będą prowadzone do 15 maja 2014 r.
Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym. Projekt dokumentu wraz z formularzem dostępny jest:
•    w formie drukowanej – w Urzędzie Gminy Stare Juchy (ul. Plac 500-lecia 4), pok. nr 4
•    na stronie internetowej www.stare-juchy.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Juchy w zakładce: Menu przedmiotowe, Strategia EOF (link: http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl/public/?id=118800 )
Wypełniony formularz można:
•    złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Juchy (ul. Plac 500-lecia 4, pok. 3),
•    wysłać na adres: Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy,
•    przesłać elektronicznie na adres: ue@stare-juchy.pl.  

Prace nad „Zintegrowaną strategią rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025” trwają od stycznia 2014 r. i biorą w nich udział przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład ełckiego obszaru funkcjonalnego: Miasta Ełk, Gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Powiatu Ełckiego. Gotowy dokument będzie podstawą do wyznaczania kierunków rozwoju całego obszaru w długim okresie oraz ubiegania się o środki zewnętrzne na finansowanie różnorodnych przedsięwzięć.

Konsultacje społeczne projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025” prowadzone są w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Autor: Agnieszka Łempicka