Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

6lut2013

KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU WARMII I MAZUR

22 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych. Opinie, uwagi można zgłaszać w okresie od 24.01.2013 r. do 27.02.2013 r. na formularzu konsultacji społecznych

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do udziału w  konsultacjach projektu  „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa  warmińsko – mazurskiego do roku 2025”. 

Spotkanie konsultacyjne dla subregionu ełckiego odbędzie się we wtorek 12 lutego w filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Ełku, ul Grunwaldzka 1.
Początek o godzinie 11.15.
Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie www.strategia2025.warmia.mazury.pl w  zakładce „projekt strategii”.
Na stronie dostępny jest też formularz konsultacyjny - mieszkańcy regionu mogą przesłać swoje opinie także drogą elektroniczną w ramach konsultacji społecznych.
Strategia rozwoju regionu to najważniejszy dokument  na bazie którego będziemy  budować przyszłość Warmii i Mazur wykorzystując między innymi wsparcie unijne w okresie budżetowym 2014 – 2020.
Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in.: wizja województwa w 2025 roku, priorytety strategiczne, cele główne i strategiczne, obszary strategicznej interwencji OSI, inteligentne specjalizacje województwa.