Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

27wrz2018

Krajowy Program "Czyste Powietrze" - spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Stare Juchy zaprasza mieszkańców Gminy Stare Juchy  na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na ocieplenie domu, bądź na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego w ramach Krajowego Programu ”Czyste Powietrze”.

Zakres spotkania obejmować będzie trzy bloki tematyczne:

1. jakość powietrza (definicja niskiej emisji, przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje o stanie powietrza w danym regionie),

2. propozycje wsparcia dla zwalczania niskiej emisji (program NFOŚiGW Czyste Powietrze oraz programy BOŚ S.A.),

3. warsztaty pisania wniosków do programu Czyste Powietrze.

Spotkanie odbędzie się 01 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury

Gminy Stare Juchy  przy ul. Ełckiej 8 w miejscowości Stare Juchy.

Więcej informacji dostępnych jest w załączonym liście intencyjnym Ministerstwa Środowiska oraz ogłoszeniu z dnia 19.09.2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu poniżej:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Cel Programu Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00.

Specjaliści Funduszu odwiedzą gminę i w przystępny sposób przybliżą założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych:
- z miejskiej sieci ciepłowniczej (węzły ciepła),
- gazem ziemnym lub LPG,
- olejem opałowym,
- elektrycznością (w tym pompy ciepła),
- biomasą,
- węglem.

W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign). Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+.

Autor: Weronika Milewska
Pliki do pobrania
1841_06_18_ms_czyste_powietrze_ulotka_v14(2).pdf1841_06_18_ms_czyste_powietrze_ulotka_v14(2)(1).pdf9b-Ogłoszenie-o-naborze_190918_wfosigw_3.pdf