Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

25cze2012

"KSIĄŻKA - chronimy nasze dziedzictwo"

GRANTY POWIATU EŁCKIEGO 2012
W oczach młodych czytelników książka przestała być “modna”, atrakcyjna i popularna. Wynika to z wywiadów indywidualnych prowadzonych przez bibliotekarzy. Dlatego Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną oraz grupą młodzieży wspierającą jej działania powstał projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2012 pt. “KSIĄŻKA - chrońmy nasze dziedzictwo”. Projekt realizowany był w okresie maj-czerwiec. Założenia projektu miały na celu popularyzację czytelnictwa i książki poprzez przybliżenie historii papiernictwa i piśmiennictwa w atrakcyjny sposób dla młodych ludzi. Tak, aby w obecnej dobie Internetu uświadomić dzieciom i młodzieży, jaką rolę odgrywały i nadal odgrywają papier i druk w naszej kulturze oraz jej kształtowaniu.
Z roku na rok w kraju obserwowany jest spadek czytelnictwa, podobne zjawisko występuje na terenie naszej gminy. Z obserwacji i statystyk pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej jednoznacznie wynika, że zjawisko to dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Internet jest co prawda wielką kopalnią wiedzy, ale niestety nieuporządkowaną. Wolontariusze pracujący przy projekcie jednogłośnie stwierdzili również, że lepiej się czyta tekst, który można “dotknąć”. Nie da się również porównać przyjemności czerpanej z przewracania kartek z kliknięciem myszką. Swoim podejściem próbowali zarazić przede wszystkim młodsze pokolenie i swoich rówieśników. Wolontariusze na spotkaniach w ramach projektu przygotowali prezentację multimedialną pt. “Historia książki i piśmiennictwa” i zaprezentowali efekty swojej pracy na spotkaniu dla młodzieży.
Działania projektowe rozpoczynały się wraz z obchodami Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem “Biblioteka ciągle w grze”. Z tej okazji przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy w ramach dofinansowania konkursy plastyczny oraz graficzny, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Największą jednak atrakcją przewidzianą w projekcie okazały się warsztaty edukacyjne dla uczniów klas “0-III” miejscowej szkoły pt. “Jak powstaje papier czerpany?” oraz warsztaty drukarskie. Przeprowadzone one zostały przez firmę KALANDER Czerpalnia Papieru, która całość warsztatów utrzymała w duchu dawnej epoki poprzez średniowieczne stroje, zabytkowe maszyny i urządzenia. Dzieci były podzielone na 30 osobowe grupy, każde dziecko samodzielnie wykonało i zabrało ze sobą pracę z czerpanego papieru oraz dyplom młodego czeladnika. Podczas warsztatów dzieci mogły samodzielnie zrobić papier, ozdobić go techniką japońską, ponadto wykonać pieczęć lakową i podpisać się gęsim piórem.

Bardzo dziękujemy naszym wolontariuszom za zaangażowanie i poświęcanie wolnego czasu na rzecz innych!!!!

Autor: Beata Klaus-Gramacka