Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

30kwi2012

"KSIĄŻKA - chrońmy nasze dziedzictwo"

GRANTY POWIATU EŁCKIEGO 2012
Z roku na rok w kraju obserwowany jest spadek czytelnictwa, podobne zjawisko występuje na terenie naszej gminy. Z obserwacji i statystyk pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej jednoznacznie wynika, że zjawisko to dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dla porównania w roku 2007 liczba wypożyczeń literatury dziecięcej i młodzieżowej w bibliotece gminnej wyniosła, aż 2082 woluminy, natomiast w ubiegłym roku 2011 ich liczba znacznie spadła i wyniosła tylko 1672 wypożyczenia .
W oczach młodych czytelników książka przestała być “modna”, atrakcyjna i popularna. Wynika to z wywiadów indywidualnych prowadzonych przez bibliotekarzy. Dlatego Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną oraz grupą młodzieży wspierającą jej działania powstał projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2012 pt. “KSIĄŻKA - chrońmy nasze dziedzictwo”. Założenia projektu mają na celu popularyzację czytelnictwa i książki poprzez przybliżenie historii papiernictwa i piśmiennictwa w atrakcyjny sposób dla młodych ludzi. Tak, aby w obecnej dobie Internetu uświadomić dzieciom i młodzieży, jaką rolę odgrywały i nadal odgrywają papier i druk w naszej kulturze oraz jej kształtowaniu.
Internet jest co prawda wielką kopalnią wiedzy, ale niestety nieuporządkowaną. Wolontariusze pracujący przy wniosku jednogłośnie stwierdzili również, że lepiej się czyta tekst, który można “dotknąć”. Nie da się również porównać przyjemności czerpanej z przewracania kartek z kliknięciem myszką. Swoim podejściem chcieliby zarazić przede wszystkim młodsze pokolenie, a jednocześnie przypomnieć też o tym swoim rówieśnikom.
Wolontariusze na spotkaniach przygotują prezentację multimedialną pt. “Historia książki i piśmiennictwa” oraz wystawę na ten sam temat i zaprezentują efekty swojej pracy na spotkaniu dla młodzieży.

Działania projektowe rozpoczął Światowy Dzień Książki, którego data wyznaczona jest na 23 kwietnia, ale postanowiliśmy rozłożyć jego obchody na cały tydzień, aby podkreślić rangę tego święta. I tak w ubiegłym tygodniu przygotowaliśmy spotkania z książką dla dzieci z miejscowego przedszkola oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim. Największą jednak atrakcją okazały się warsztaty edukacyjne dla uczniów klas “0-III” miejscowej szkoły pt. “Jak powstaje papier czerpany?”. Przeprowadzone one zostały przez firmę KALANDER Czerpalnia Papieru, która całość warsztatów utrzymała w duchu dawnej epoki poprzez średniowieczne stroje, zabytkowe maszyny i urządzenia. Dzieci były podzielone na 30 osobowe grupy, każde dziecko samodzielnie wykonało i zabrało ze sobą pracę z czerpanego papieru. Podczas warsztatów dzieci mogły samodzielnie zrobić papier, ozdobić go techniką japońską, ponadto wykonać pieczęć lakową i podpisać się gęsim piórem. W pierwszym tygodniu czerwca firma KALANDER przeprowadzi podobne warsztaty z okazji Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tym razem obrazowo zostaną pokazane czasy zwane “erą Gutenberga”. Osoby prowadzące wystąpią w dawnych strojach rzemieślniczych, czyli jako drukarz oraz zecer. W czasie warsztatów każdy uczestnik po wcześniejszym, samodzielnym przygotowaniu czcionek wydrukuje certyfikat młodego czeladnika przy użyciu prasy drukarskiej, będącej rekonstrukcją prasy Gutenberga. W warsztatach weźmie udział ponownie grupa dzieci z klas 0-III.

Bardzo dziękujemy młodym ludziom, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa!!!

Autor: Beata Kalus-Gramacka