"LIDER W EGO" - SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

17sie2015

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zaprasza mieszkańców terenu EGO (powiaty Ełk-Gołdap–Olecko) do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Dotyczyć one będą realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w nowej LSR.

Na spotkaniach będzie można poznać założenia realizacji nowego okresu programowego oraz w szczegółach dowiedzieć się o możliwościach finansowania poszczególnych działań. Uczestnicy tych spotkań otrzymają też niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla Gminy Stare Juchy odbędzie się 27.08.2015r. o godz. 10:00 w Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.

Zapraszamy do telefonicznego (nr tel. 87 610 11 83) lub mailowego (biuro@liderwego.pl) potwierdzenia udziału w spotkaniu.

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju naszego LGD.

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53