Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

28maj2015

MAZURSKIE GMINY PRZYJAZNE KONSULTACJOM

Chcesz poznać tajniki dobrych konsultacji społecznych? Chcesz nauczyć się jak prowadzić konsultacje w dialogu z mieszkańcami i budować przyjazny wizerunek samorządu współpracującego z obywatelami? Chcesz mądrze rozwiązywać problemy swojej społeczności? Weź udział w spotkaniu poświęconym partycypacji i narzędziom przyjaznym konsultacjom, które poprowadzą doświadczeni socjologowie, działający w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne zorganizowane dla pracowników samorządowych oraz liderów wiejskich gminy stare juchy w dniu 3 czerwca o godz. 9:00 w Bibliotece-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy).

Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt „Mazurskie gminy przyjazne konsultacjom”. Celem projektu jest podniesienie poziomu partycypacji obywateli w życiu publicznym poprzez przybliżenie zasad dobrych konsultacji społecznych w oparciu o tzw. Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych (http://www.kanonkonsultacji.pl/) oraz warsztatowo pokazać jakimi metodami można prowadzić konsultacje społeczne i jakie miejsce w tym zajmują konsultacje online (za pomocą narzędzia do konsultacji online mamzdanie.org.pl).

Projekt polega na działaniach edukacyjnych dla młodzieży, urzędników oraz mieszkańców i liderów wiejskich, oraz na przeprowadzeniu konsultacji społecznych w wybranych obszarach, z wykorzystaniem nowych technologii promujących transparentność procesu. Zadanie będzie realizowane głównie w gminach wiejskich powiatu ełckiego: gmina Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy. Projekt składa się z 3 etapów (przygotowawczego, edukacyjnego i wdrożeniowego) z wykorzystaniem lokalnych dobrych praktyk. Aby konsultacje były skuteczne, obie strony procesu (JST i mieszkańcy) muszą się włączyć aktywnie w jego realizację. Wsparciem dla procesu będzie powołanie Forum Liderów Wiejskich Powiatu Ełckiego oraz utworzenie w każdej gminie społecznego zespołu ds. konsultacji. Proces będą wspierać socjolożki z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

Partnerem projektu są: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy, Stowarzyszenie MOST, Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach, Biblioteka-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy oraz projekt wspierają Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki i Powiat Ełcki.

Autor: Jarosław Franczuk