Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

22cze2010

MENEDŻER KULTURY

Bycie menedżerem kultury wcale nie jest łatwą sprawą. Aby odpowiedzialnie wykonywać tę pracę, potrzebna jest wiedza z różnych dziedzin. Naukę zapewniają warsztaty realizowane ” przez Ełckie Centrum Kultury w ramach projektu „Nowoczesny menedżer kultury”.
Realizacja projektu zaczęła się w marcu od spotkania ukazującego ośrodki kultury jako animatorów społecznych środowisk lokalnych. Wtedy uczestnicy zdiagnozowali potencjał, potrzeby oraz problemy środowiska lokalnego oraz rozmawiali o instytucji kultury jako instytucji zaufania społecznego. Pierwsze spotkanie było niezwykle efektywne, bo poznali się na nim pracownicy domów kultury i bibliotek z terenu powiatu ełckiego.
W czasie kolejnych spotkań poprzeczka wiedzy była podnoszona. W kwietniu przez dwa dni uczestnicy pod okiem fachowca dokształcali się z dziedziny przygotowywania projektów kulturalnych. Poznali możliwości finansowania przedsięwzięć kulturalnych ze środków pozabudżetowych, czyli niezwykle przydatne wiadomości w czasach, gdy na kulturę brakuje pieniędzy. Dla niektórych osób był to pierwszy kontakt z metodologią projektowania oraz tworzeniem projektów. W czasie warsztatów w grupach ćwiczono projektowanie w oparciu o pomysły uczestników. Była to inspiracja do działań na terenach objętych działalnością gminnych ośrodków kultury oraz bibliotek.
Nazwa “menedżer kultury” zobowiązuje. Nie mogło więc obejść się bez szkolenia umiejętności interpersonalnych. Szkolenie majowe dotyczyło efektywnej komunikacji w zespole, kreatywności i zarządzania kompetencjami ludzkimi . Menadżerowie uczyli się także zarządzania sobą w czasie oraz efektywności osobistej.
Czerwcowe spotkanie dotyczyło motywowania ludzi do działania, zaś ostatnie z cyklu - PR dla kultury, odbędzie się w lipcu.
W czasie realizacji projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa trenerów.

Projekt Nowoczesny Menadżer Kultury realizowany jest przez Ełckie Centrum Kultury i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Autor: Jolanta Skulimowska