Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

3sie2016

Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego - tym razem w Liskach

Kończy się realizacja projektu pt. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w Liskach, w Gminie Stare Juchy. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Ełku. Dotację w wysokości 15.000,00 zł pozyskało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy przy współpracy z Urzędem Gminy, który dofinansował zadanie kwotą 5.000,00 zł.

To już trzeci projekt realizowany dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Ełku i Gminy Stare Juchy. W 2011r. Stowarzyszenie zagospodarowało plażę wiejską w Gorle, w 2012r. wyposażyło świetlicę wiejską w Grabniku i uporządkowało teren wokół świetlicy. Celem tegorocznego zadania jest zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Liski nad Jeziorem Garbas poprzez wykonanie wiaty biesiadnej ze stołami i ławami, a także montaż kosza na śmieci.

Plaża wiejska w Liskach jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku całych rodzin. Charakteryzuje się malowniczym położeniem, wyrównanym ukształtowaniem terenu z trawiastą nawierzchnią, długą linia brzegową z piaszczystym dnem oraz małym spadkiem gruntu od linii brzegowej w głąb Jeziora. Teren plaży okala drewniane ogrodzenie. Główną zaletą Jeziora Garbas jest z pewnością czystość jego wód. Ze względu na tak liczne zalety tego miejsca, zapewniającego bezpieczne warunki wypoczynku dla dzieci, plaża ta jest chętnie użytkowana przez mieszkańców nie tylko Gminy Stare Juchy.

Problemem, który dotyka użytkowników plaży, jest ciągłe nasłonecznienie tego miejsca ze względu na brak krzewów i drzew, które dawałyby zacienienie oraz brak miejsca do biesiadowania. Dlatego Stowarzyszenie w porozumieniu z Gminą Stare Juchy postanowiło zagospodarować popularne miejsce letnich spotkań, aby poprawić funkcjonalność i uatrakcyjnić miejsce wypoczynku mieszkańców gminy, powiatu ełckiego i turystów.

Realizacja projektu „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” przyczyni się do zintegrowania społeczności wiejskiej, pozwoli na zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym, umożliwi organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, jak również poprawi estetykę wsi, a co za tym idzie gminy i powiatu.

Zadanie „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” współfinansowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ełku

Autor: Agnieszka Łempicka