Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

18lip2012

„Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w świetlicy w Grabniku

Zakończyła się realizacja projektu “Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w świetlicy w Grabniku w Gminie Stare Juchy. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Ełku powiększającej środki z funduszu sołeckiego na 2012 r. dla wsi Grabnik. Dotację w kwocie 15.000,00 zł pozyskało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy przy współpracy z Urzędem Gminy.

Oddana do użytku w grudniu 2011 r. świetlica wiejska z garażem OSP w miejscowości Grabnik stała się wizytówką wsi. Na przełomie maja i czerwca 2012 r. została umeblowana, zmieniło się również najbliższe otoczenie budynku. Dzięki konkursowi organizowanemu przez Starostwo Powiatowe w Ełku pn.: “Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” i wspólnej inicjatywie mieszkańców, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy i Urzędu Gminy świetlica została zagospodarowana wewnątrz poprzez wykonanie mebli do pomieszczeń świetlicowych (m.in. zabudowa kuchni, szafa do sali głównej z przeznaczeniem na sprzęt grający oraz gry i zabawy dla dzieci, szafka przeznaczona na środki czystości do sanitariatów, wieszaki do przedsionka świetlicy oraz szafy na ubrania zmienne do części garażowej budynku dla OSP) oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy poprzez posadzenie roślin ozdobnych i wysianie trawy. Środki z funduszu sołeckiego pozwoliły zakupić stoły i krzesła do sali głównej świetlicy, sprzęt grający, sprzęt sportowy dla dzieci oraz wyposażenie AGD. Wszystko to poprawiło efekt wizualny oraz funkcjonalność świetlicy.

Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom wsi Grabnik oraz Grabnik Osada, a także przyjezdnym gościom i turystom korzystanie z całorocznego miejsca do spotkań. Umożliwi również podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju wsi, pozwoli na dokształcanie, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym, umożliwi kultywowanie obchodzonych uroczystości i świąt oraz organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania umożliwi szerszą działalność organizacji pozarządowych, m.in. poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektów współfinansowanych z różnych środków pomocowych na rzecz mieszkańców, gości i turystów, będzie też miejscem działań Nieformalnego Klubu Wolontariusza działającego przy Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy.

Na dzień 27.06.2012 r. planowane jest uroczyste zakończenie projektu zorganizowane przez mieszkańców wsi Grabnik z udziałem przedstawicieli Starostwa, Gminy Stare Juchy, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy oraz okolicznych mieszkańców.

Autor: Anna Balandowska