Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

18cze2013

„MIEJSCA SPOTKAŃ W KAŻDEJ GMINIE POWIATU EŁCKIEGO” W ZAWADACH EŁCKICH

Zakończyła się realizacja projektu „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w Zawadach Ełckich w Gminie Stare Juchy. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Ełku powiększającej środki z funduszu sołeckiego na 2013r. dla wsi Zawady Ełckie. Dotację w wysokości 15.000,00 zł pozyskało Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY” przy współpracy z Urzędem Gminy.

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY” jest bardzo aktywną organizacją działającą na rzecz rozwoju swojej wsi. W 2012r. pozyskała środki z funduszy Unii Europejskiej, z PROW na lata 2007 – 2013 na budowę świetlicy wiejskiej, która została oddana do użytku w lutym 2013r. Projekt „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” umożliwił zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanej świetlicy poprzez wyrównanie terenu, wykonanie ścieżek i parkingu dla samochodów na 5 miejsc, urządzenie trawników i posadzenie roślin ozdobnych oraz montaż piłkochwytu odgradzającego pobliskie boisko do piłki nożnej od budynku świetlicy. Wszystko to poprawiło efekt wizualny oraz funkcjonalność świetlicy, która stała się wizytówką wsi. 
Świetlica z boiskiem do piłki nożnej stanowi uzupełnienie innych obiektów znajdujących się na terenie wsi. Zawady Ełckie leżą nad Jeziorem Zawadzkim, przy trasach turystycznych pieszych i rowerowych. Przy plaży wiejskiej z pomostem, utworzonej dzięki innemu programowi Starostwa Powiatowego w Ełku pt. „Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego”, znajdują się: boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci oraz utworzona w 2012r. siłownia zewnętrzna, która powstała m.in. dzięki dużemu wkładowi pracy wolontarystycznej mieszkańców wsi. Dzięki aktywności Stowarzyszenia „MUKSZTY” i mieszkańców, wieś staje się jednym z atrakcyjniejszych miejsc zamieszkania w powiecie ełckim oraz atrakcją turystyczną dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Oficjalna uroczystość kończąca projekt odbędzie się 21.07.2013r. Wezmą w niej udział m. in. przedstawiciele samorządu lokalnego oraz przedstawiciele powiatu ełckiego.    
Realizacja projektu „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” przyczyni się do zintegrowania społeczności wiejskiej poprzez umożliwienie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju wsi. Pozwala na zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym, umożliwi organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania wpisuje się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego do 2016 roku w zakresie ładu społecznego i przestrzennego. 
 
Zadanie „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” współfinansowane jest przez Starostwo Powiatowe w Ełku
Autor: Agnieszka Łempicka