Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

12mar2012

"MÓJ NOWY ŚWIAT"

Projekt współfinansowany przez Fundację im. Jana Kantego
Steczkowskiego.Projekt “Mój nowy świat” - współfinansowany przez Fundację im. Jana Kantego
Steczkowskiego.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy realizuje zadania w/w projektu w dwóch wsiach gminy: w Gorłówku i Szczecinowie. Uczestniczą w nich 19 dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodzice/opiekunowie. Czas realizacji I-V 2012.
Zajęcia prowadzi pani Dorota Krawczyk, mgr pedagogiki ze specjalnością wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

Zajęcia z cyklu “Mój nowy świat” mają na celu w sposób naturalny i poprzez zabawę,
jako główną formę aktywności wieku przedszkolnego, wprowadzić dzieci w trudny, abstrakcyjny dla nich świat wartości.
Uczestnicząc w proponowanych zadaniach dzieci nie tylko nabywają nową wiedzę, kształcą sprawności niezbędne w późniejszej edukacji - tj. sprawność manualną, słuch, mowę. Rozwijają
także zdolności i zainteresowania.
Przede wszystkim wspólne działania stanowią dla nich bogate źródło doświadczeń i zdobywania wiedzy, która pozwala na umiejętne wchodzenie w interakcje z innymi, daje poczucie własnej wartości, integruje grupę.
Poprzez bogatą ofertę form i metod, m.in. arteterapeutycznych, dzieci nabywają zdolność uświadamiania sobie uczuć, myśli i zachowań oraz własnych potrzeb w kontaktach społecznych.
Uczą się kontroli nad własnymi uczuciami (emocjami) oraz poznają sposoby ich wyrażania i
pokazywania.
Nabywają zdolność słuchania, kontrolowania swoich reakcji, uczą się tolerancji, szanowania różnic
oraz odpowiednich strategii rozwiązywania problemów.
W zajęciach czynnie uczestniczą rodzice i opiekunowie, którzy śledzą poczynania maluchów, włączają się czynnie w wybrane działania, korzystają z metodycznych komentarzy prowadzącego zajęcia.
Wspólne spędzanie czasu pomaga członkom rodziny wzajemnie się zrozumieć, okazywać sobie miłość, zacieśniać relacje. Wspólny śmiech, kreatywność, zadania - dają satysfakcję i potwierdzenie ważności wszystkim uczestnikom.

Autor: Elżbieta Topolska