Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

10paz2011

Nabór pracowników do ZUO w Siedliskach i Stacji przeładunkowych

OFERTY PRACY
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-Mazury" Sp.zoo w Ełku
Ogłasza nabór na stanowiska pracy:

- Operator sprzętu - wózek widłowy, prasa belująca
- Pracownik linii sortowniczej
- Operator sprzętu - Kompaktor
- Operator sprzętu kołowego
- Mechanik
- Elektronik - Automatyk
- Inspektor d/s ewidencji i rozliczeń
- Pracownik ds. ewidencji i utrzymania ruchu
- Elektryk
- Operator sprzętu - Kierowca

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp.zoo
ul. Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk
tel. 87 621 01 01

Termin składania ofert: 21 października 2011 r.

Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny
- Cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
- Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy
- Oświadczenie odręczne o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
- Uprawnienia

Autor: Anna Balandowska