Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

6maj2014

NADANIE SZTANDARU GIMNAZJUM PUBLICZNEMU W STARYCH JUCHACH

Przyjmijcie dzieło mej pracy,
Niechże nitki z tej osnowy
Zdobią was, co macie w zacy
Dźwięk ojczystej naszej mowy.

Michał Kajka

     Na 16 maja 2014 roku zaplanowana została uroczystość nadania sztandaru Gimnazjum Publicznemu w Starych Juchach. Osobami odpowiedzialnymi są: dyrektor gimnazjum Adam Lewicki i zastępca dyrektora Wioletta Słowikowska. Uroczystość przygotuje zespół zadaniowy w składzie: Ewa Gumińska, Sebastian Marosik, Jolanta Popławska, Eleonora Waraksa, Elżbieta Żebrowska.

     Nadanie sztandaru zbiega się z obchodami 50-lecia szkoły podstawowej w Starych Juchach. Uroczystość odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej. Poza tym na dolnym korytarzu szkoły będzie można obejrzeć galerię prac uczniów klas I-III "Szkoła w oczach uczniów" oraz wystawę dotyczącą historii placówki; na górnym korytarzu - prezentację multimedialną "Śladami Michała Kajki" oraz kącik patrona gimnazjum.

     17 maja na gminnym stadionie odbędą się coroczne, już VII Jaćwieskie Wiosenne Biegi Przełajowe. Na ten też dzień zaplanowane zostały spotkania absolwentów przy ognisku na plaży gminnej, dlatego też Dyrekcja i cała Społeczność Szkolna serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych,                          a w szczególności Absolwentów, do wzięcia udziału we wspólnych obchodach święta naszej szkoły.

 

     Zachęcamy również do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie szkoły: www.zssstarejuchy.boo.pl oraz na naszej facebookowej stronie:   50-lecie szkoły w Starych Juchach.

                                                                                                                    Organizatorzy

 

Michał Kajka
Urodził się 27 września 1858 r., jako najstarszy syn w chłopskiej rodzinie Frycza i Justyny z Zawadzkich, w Skomacku Wielkim. Tu, w 1864 r. rozpoczął naukę w polskiej szkole elementarnej, a w 1868 r. przeniósł się do Szkoły Ludowej w Rostkach. Po jej ukończeniu najmował się jako parobek u bogatszych chłopów, nauczył się ciesielstwa i murarstwa, które to zawody wykonywał później do końca życia. 
Od ok. 17. roku życia pisał wiersze w języku polskim Pierwsze utwory poetyckie opublikował w "Mazurze" W kolejnych latach jego wiersze ukazywały się w "Mazurze", "Gazecie Ludowej" (Ełk), "Mazurskim Przyjacielu Ludu". 
W roku 1883 osiadł na własnym gospodarstwie we wsi Ogródek pod Ełkiem. Jednocześnie rozpoczął działalność społeczną i polityczną. Od 1890 zajmował się biblioteką Towarzystwa Czytelni Ludowych w Ogródku, był w gronie założycieli Mazurskiej Partii Ludowej. Działał także na rzecz sprawy polskiej w okresie plebiscytu, a w kolejnych latach w Zjednoczeniu Mazurskim i Związku Polskich Towarzystw Szkolnych. Na licznych spotkaniach narodowych deklamował swoje wiersze. Już w 1897 określony przez Niemców mianem "zatwardziałego Polaka", od lat 30. znajdował się pod stałą obserwacją narodowych socjalistów. W ostatnich latach życia część utworów ogłaszał anonimowo. Został pochowany w miejscowości Ogródek pod Ełkiem.
Twórczość
Przyczynił się do utrwalenia polskości na Mazurach. Jego utwory cechuje ogromne umiłowanie ojczystej ziemi, ludu mazurskiego i jego spraw. Poeta dotyka często w tych utworach rożnych problemów życia religijnego Mazurów, znajdując i przy tym okazję do upomnienia się o krzywdę ojczystego języka Za życia doczekał się zbioru Pieśni mazurskie (1927), który ukazał się nakładem redakcji "Gazety Mazurskiej" i "Mazura". Po śmierci utwory Kajki ukazywały się m.in. w zbiorach: Wybór wierszy (1954), Wiersze wybrane (1958), Zebrałem snop plonu... (1958), Opowiadania uciesne (1970, wraz z utworami Michała Lengowskiego), Z duchowej mej niwy... (1982).