Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

17mar2015

NARODOWY COACHING, CZYLI JAK ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

W piątek, 20 marca o godz. 16.oo w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy odbędzie się debata dotycząca dyskusji o kompetencjach Polaków.

Debaty pod hasłem "Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”, odbędą się w 40 bibliotekach publicznych w całej Polsce. Zostaną zorganizowane w małych miejscowościach, takich jak Lubaczów, Pieszyce czy Stare Juchy, ale także w dużych ośrodkach – np. w Gdańsku.

Dyrektor Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy zaprasza do udziału w debacie „Kompetencje 

przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzydła?”, która odbędzie się 20 marca 2015 roku (w piątek) w godzinach 16.oo-19.oo.

Zostało wysłane ponad 40 zaproszeń, ale w spotkaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec. Organizatorzy spodziewają się, że uczestniczyć będą między innymi przedstawiciele samorządu, różnego rodzaju instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy oraz grono użytkowników naszego BCIiK.

Zebrani będą rozmawiać o kompetencjach ważnych dla rozwoju zarówno osobistego i zawodowego mieszkańców, jak i całej naszej gminy. Dyskusja będzie miała charakter warsztatowy, dzięki czemu wszyscy uczestnicy będą mogli się wypowiedzieć. Warsztaty prowadzić będzie Zbigniew Mieruński.

Konkluzje i pomysły wynikające z naszej debaty będziemy mogli wykorzystać również lokalnie, na przykład planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów, etc. Do udziału w debacie oraz do informowania o jej efektach zaproszono także lokalne media.

Debata jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nasza biblioteka otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek z całej Polski (!). Debaty odbędą się w nich niemal w tym samym czasie: 20-21 marca 2015 roku.

Wnioski i pomysły wynikające z debaty zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego - dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut.

Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu (wśród uczestników kongresowych dyskusji można wymienić m.in. Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego).

Autor: Jarosław Franczuk