Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

17mar2015

NIE WYPALAJ TRAW!!!

W przeciągu pięciu dni strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach wyjeżdżali pięciokrotnie do zdarzeń dotyczących pożarów traw.

Okres wiosenny jak co roku niesie za sobą wzmożoną ilość wyjazdów zastępów straży pożarnej do pożarów wznieconych przez wypalanie traw oraz nieużytków rolnych. W przeciągu pięciu dni strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach  wyjeżdżali pięciokrotnie do zdarzeń dotyczących pożarów traw.

Według  ustawy  z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody w art. 131 pkt 12 stanowi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, pod­le­ga karze aresztu albo grzywny.  Jeśli  wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy czyn ten traktowany jest jako przestępstwo.

Wypalanie traw nie daje żadnych korzyści, co więcej, przynosi straty w przyrodzie i zagraża człowiekowi. Dym pochodzący z wypalania jest niebezpieczny nie tylko z powodu zatruwania powietrza. Wypalanie traw utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom – gęsty dym pokrywa drogi, pobocza i może znacznie ograniczyć widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, może dojść do wypadku lub kolizji. Proszę pamiętać o tym, że każdy wyjazd jednostek ratowniczo – gaśniczych kosztuje, a pieniądze na pokrycie kosztów ponoszą podatnicy.
 

Autor: Karol Malinowski