Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

4paz2011

NOWE MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWANIA W BRANŻY AGROTURYSTYCZNEJ

29.09.2011 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY w Starych Juchach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dodatkowego zarobkowania dla osób związanych z branżą turystyczną oraz rolników i ich domowników opłacających składki KRUS.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Ełku oraz Urząd Gminy Stare Juchy w ramach realizacji projektu “Turystyczna Sieć Współpracy - klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 2.2.1 “Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W czasie spotkania eksperci z dziedzin: rejestracji działalności gospodarczej (Urząd Gminy Stare Juchy), pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności (Powiatowy Urząd Pracy w Ełku), rozliczeń podatkowych dotyczących usług turystycznych, agroturystycznych i rękodzielniczych, a także sprzedaży własnych wyrobów (Urząd Skarbowy w Ełku) oraz pozyskiwania funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lokalna Grupa Działania Lider w Ego Olecko) odpowiadali na szereg pytań zainteresowanych osób.

Różnorodność poruszanych problemów była duża, warto więc brać udział w tego typu spotkaniach informacyjnych, ponieważ można skorzystać z profesjonalnego doradztwa oraz wymienić się doświadczeniami. Niewątpliwie własna przedsiębiorczość poprawia jakość warunków życia oraz wpływa na rozwój otoczenia. Współpraca jest ważnym elementem rozwoju również w turystyce - na to zwracała uwagę przedstawicielka Partnerów Projektu “Turystyczna Sieć Współpracy - klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” Pani Magdalena Klimowicz z Urzędu Miasta Ełku zachęcając do udziału w projekcie.

Autor: Anna Balandowska