Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

22maj2009

Nowe szkolenia w ICEO

Planowane jest uruchomienie nowej platformy szkoleniowej LCSM (dotychczas posiadaliśmy dostęp do platformy LSM, starszej technologicznie), która będzie bogatsza pod względem ilości i jakości szkoleń e-learningowych.

.

Prawdopodobnie platforma ruszy już w czerwcu. Za pośrednictwem platformy udostępniane będą kursy i szkolenia do samodzielnej nauki, a także kursy i szkolenia prowadzone z udziałem trenerów / nauczycieli. W pierwszej fazie udostępnione zostaną szkolenia i kursy dotychczas oferowane na dotychczasowej platformy edukacyjnej uruchomionej w ramach projektu “Internetowe Centra Edukacyjno Oświatowe”, a także nowe takie jak:

.

1. Wzmacnianie odporności ludności lokalnej na sytuacje kryzysowe.

Szkolenie obejmuje szkolenie podstawowe dla osób ratujących np. straży

Szkolenie dostępne będzie po 20 czerwca, program obejmował będzie 350 godzin szkoleń.

Szkolenia szczegółowe:

.

· Zasady i sposoby prowadzenia działań ratowniczych mających na celu zwalczanie zagrożeń dla życia i mienia osób, powodowanych przez klęski żywiołowe i katastrofy

· Pierwsza pomoc przedmedyczna na wypadek odniesionych obrażeń

· Podstawowe zasady postępowania w przypadkach różnych zagrożeń w miejscu zamieszkania spowodowanych klęska żywiołową lub katastrofą

· Podstawowe zasady postępowania w przypadkach różnych zagrożeń spowodowanych klęska żywiołową lub katastrofą w miejscu pracy lub czasowego pobytu

· Zasady postępowania w celu wyeliminowania lub ograniczenia możliwości wystąpienia zagrożeń miejscowych

.

2. Opakowania stosowane w produkcji rolnej, spełniające normami unijnymi, opakowania dla wszelkich płodów rolnych zgodnych z zasadami

ekologii wg dyrektywy unijnej program obejmował będzie 90 godzin szkoleń utworzone przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań.

.

· opakowania produktów spożywczych - rola opakowań w obrocie towarowym,

· opakowania jednostkowe stosowane do pakowania produktów spożywczych

· wymagania Unii Europejskiej i polskiego ustawodawstwa dotyczące opakowań stosowanych do pakowania produktów spożywczych

· jednostki ładunkowe

· badania opakowań transportowych i jednostek ładunkowych

· opakowania i odpady opakowaniowe

· recykling odpadów opakowaniowych

· znaki na opakowaniach związane z wymaganiami ochrony środowiska

· opakowania kompostowalne z polimerów biodegradowalnych

· system organizacyjno prawny w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

· opakowania transportowe bezpośrednie

· opakowania transportowe produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych

· sposoby oceny jakości opakowań

· systemy pakowania produktów spożywczych

· wprowadzenie do problematyki polskiego ogrodnictwa

· system wspomagania doboru opakowań świeżych owoców i warzyw

· system wspomagania doboru opakowania

· korzyści osiągane przez plantatora/pakującego jako użytkownika systemu wspomagania doboru opakowań

· wymogi znakowania opakowań

· system wspomagania doboru opakowań źródłem informacji dla regionalnych i jednostek administracji państwowej oraz samorządowej i promocji regionu

.

3. Ekonomika w rolnictwie w aspekcie ekonomicznej produkcji rolnej oraz optymalizacja działalności w gospodarstwie rolnym

Program przygotowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

.

· Ubezpieczenia obowiązkowe upraw.

· Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie.

· Rozliczanie podatku VAT w rolnictwie.

· Koszty w rolniczym procesie produkcyjnym.

· Podstawy ekonomiki gospodarstw rolniczych.

· Rachunkowość w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym

· Kalkulacja dochodu i wartości dodanej w gospodarstwie

· Kalkulacje nadwyżki bezpośredniej w produkcji zwierzęcej

· Kalkulacje nadwyżki bezpośredniej w produkcji roślinnej

· Proste metody rachunku opłacalności inwestycji w gospodarstwach rolniczych

· Rachunek opłacalności inwestycji - metody wielookresowe

· Źródła finansowania działalności gospodarstw.

· Warunki i koszty finansowania kredytem.

· Planowanie w rolnictwie - biznesplan.

· I ty możesz zostać przedsiębiorcą

· Decyzja o prowadzeniu działalności gospodarczej

· Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej

· Czy musimy płacić podatki?

· Podatek od towarów i usług VAT

· Jak pozyskiwać środki na działalność gospodarczą

· Programy unijne jako źródła wspierania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

· Zatrudniamy pracowników

· Co należy do obowiązków pracodawcy?

.

4. Ekonomika produkcji rolnej - firma SYSCO

.

5. Bankowość internetowa - Agrogrupa - obsługa konta przez internet

.

6. Ogólne zasady i wymagania dotyczące produkcji rolniczej

.

· Wspólna Polityka Rolna UE.

· Podstawowe kierunki wsparcia gospodarstw w PRO W 2007-2013

· Produkty lokalne i regionalne

· Wymagania jakościowe związane z systemem HACCP

· Marketing produktów rolno-żywnościowych

· Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (wymagania i zasady)

· Wymagania cross compliance {wzajemnej zgodności)

· Uregulowania i wymagania związane z dyrektywą siedliskową.

· Uregulowania i wymagania związane z dyrektywą ptasią

· Dobrostan zwierząt i warunki utrzymania - bydło

· Dobrostan zwierząt i warunki utrzymania - trzoda

· Dobrostan zwierząt i warunki utrzymania - owce

.

7. Systemy i technologie produkcji rolniczej

.

· Zrównoważona produkcja w rolnictwie.

· Produkcja ekologiczna w rolnictwie.

· System integrowanej produkcji - ziemniaki.

· System integrowanej produkcji - rzepak.

· System integrowanej produkcji - kapusta.

· System integrowanej produkcji - cebula.

· System integrowanej produkcji - truskawki.

· Zasady stosowania i przechowywania nawozów mineralnych.

· Zasady stosowania i przechowywania środków ochrony roślin.

· Technologia produkcji zbóż.

· Technologia produkcji ziemniaków.

· Technologia produkcji buraków cukrowych.

· Technologia produkcji rzepaku .

· Żywienie bydła mlecznego.

· Zasady żywienia trzody chlewnej.

.

Dodatkowo na platformie dostępne będą kursy do samodzielnej nauki:

.

1. Obsługa myszki komputerowej

2. Obsługa klawiatury komputerowej

3. Podstawy systemu MS Windows

4. Okno programu w systemie MS Windows

5. Wielka Brytania - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

6. Wielka Brytania - Praca w Wielkiej Brytanii

7. Wielka Brytania - Życie w Wielkiej Brytanii

8. Wielka Brytania - Podstawy higieny żywności

9. Podstawy informatyki - poziom podstawowy

10. Podstawy informatyki - poziom średniozaawansowany

11. Podstawy informatyki - poziom zaawansowany

12. Szkolenie dla administratorów CK/ICEO

.

Platforma testowa dostępna jest w sieci Internet pod adresem tymczasowym: http://optoland.wsb-nlu.edu.pl

Adres docelowy - http://platforma.wioskainternetowa.pl zostanie uruchomiony pod koniec maja, lub na początku czerwca 2009 r.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych proszę zwracać się do Internetowego Centrum Edukacyjno Oświatowego w Starych Juchach.

.

Zapraszamy do korzystania z darmowej usługi

ICEO - GOK

ul. Ełcka 8

Stare Juchy

Strona Centrum http://www.centrumstarejuchy.witryna.info

Autor: Damian Bujnowski