Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

11sty2018

NOWE ZAKUPY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

20 marca 2017roku w Olsztynie Gmina Stare Juchy podpisała umowę z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, ustanowionego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach (szkoła podstawowa) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 § 2030 otrzymał dotację w wysokości 12 000,00 zł. Wkład własny 3 000,00 zł.

W toku zapytania ofertowego na zakup nowości do Biblioteki Szkolnej wygrała księgarnia Korob z Łodzi.

Dokonując wyboru listy książek do zakupu bibliotekarz szkolny zasięgnął opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Podjęto współpracę z Biblioteką- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo. W miesiącu maju 2017r. podczas przerw szkolnych w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano głośne czytanie. Uwzględniono tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami. Realizując projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej podczas lekcji bibliotecznych w bibliotece szkolnej klasy IV b SP., V b SP. oraz klasa VI SP. pracując na publikacjach popularno – naukowych przygotowały prezentacje na temat: „Skarby Unesco”, „Wielkie podróże”, „Niesamowite budowle”, Sporty świat”, „Wszystko o piłce nożnej”, „Zamki i pałace”. Uczniowie przeglądając zakupione nowości mogli swój ulubiony tytuł sami ostemplować i zaprezentować kolegom i koleżankom. Po zakończonych lekcjach przewodniczący klasy zrobili mały wywiad na temat „Co ci się najbardziej podobało podczas zajęć w bibliotece?”.

Były różne odpowiedzi. Niektórzy mówili, że wszystko, niektórzy, że nic. Praca była w grupach, więc w pracy zespołowej najbardziej podobały im się niesamowite miejsca takie jak rafy kolarowe i Największa Biblioteka Świata oraz marmurowe jaskinie.

Po 2 godzinach zajęć w bibliotece szkolnej klasa V B tak opisuje swoje doświadczenia.

Sandra Wawreniuk- „ Podobała mi się książka „Odkrywanie świata i architektury”

Klaudia Jasionowska – „…dla mnie „Sporty świata”, a najbardziej łyżwiarstwo figurowe.

Wiktoria Sykutowska – „ Wyspy” były najciekawsze.

Patryk Choromański – „Podobała mi się książka, w której była największa biblioteka”.

Dzięki nowościom zakupionym do biblioteki uczniowie będą mieli możliwość poszerzać swoją wiedzę i spędzać miło czas przy ulubionej lekturze.

Autor: Marta Słuchocka