Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

14wrz2010

NUDZISZ SIĘ, CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O SOBIE POZNAĆ NOWYCH LUDZI I JEDNOCZEŚNIE PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE...!!!

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu...!!!
Ogólnopolski Związek Bezrobotnych zaprasza do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej przy Ul. Orzeszkowej 3/1u w Ełku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem
"Wdrożenie nowoczesnego programu terapeutycznego w Klubie Integracji Społecznej w Ełku działającego przy Ogólnopolskim Związku Bezrobotnych w Ełku"
Program trwa 12 miesięcy, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 15 października 2010r.
Skierowany jest do kobiet i mężczyzn (ze szczególnym uwzględnieniem osób wieku 45+) długotrwale bezrobotnych, samotnie wychowujących dzieci, nieaktywnych zawodowo, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Ełk i Powiatu Ełk.

Zapisy prowadzimy w Biurze Projektu:

Siedziba Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych
ul. Elizy Orzeszkowej 3/1u
19-300 Ełk
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację: Magdalena Romaniuk - 508 544 809

zapisywać się można także przez stronę: www.kis.elk.mazury.pl
lub e-mail: rekrutacja@elk.mazury.pl
od dnia 15.09.2010 r. do 15.10.2010 r.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- refundację kosztów dojazdu (po okazaniu biletów)
- obiady, a w przerwach kawowych: kawę, herbatę, ciastka
- materiały szkoleniowe
- zajęcia rehabilitacyjno-sportowe
- wysokospecjalistyczną kadrę trenerską
- miłą atmosferę

Uczestnicy KIS przez okres 12 miesięcy otrzymają wsparcie w zakresie:
1. Zdobycia nowych umiejętności zawodowych w tym:
- Posługiwania się językiem angielskim w stopniu podstawowym
- Posługiwania się językiem niemieckim w stopniu podstawowym
- Obsługi komputera, Internetu
- Przedsiębiorczości, Telepracy
- Obsługi kas fiskalnych
2. Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego oraz socjoterapeuty
3. Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy 264 godziny zajęć rehabilitacyjno-sportowych

Projekt realizowany przez Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w Ełku w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor: Anna Balandowska