Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

29paz2013

OBCHODY DNIA SENIORA W EŁKU

W środę 23 października 2013r. w Ełckim Centrum Kultury w Ełku odbyły się coroczne obchody  Międzynarodowego Dnia Seniora .Uroczystość otworzył Przewodniczący ZERiI w Ełku Pan Tadeusz Zaręba. Przywitał zaproszonych gości i poprosił Prezydenta Miasta Ełk o wręcznenie odznaczeń dla zasłużonych członków. Wyróżnienia otrzymali: Henryk Olszewski, Maria Olszewska, Leon Kuczyński, Zofia Jagłowska. specjalną odznakęotrzymali: Maria Kuncewic i Zdzisław Śluz.
 Goście zaproszeni na uroczystość dziękowali za zaproszenie oraz składali gratulacje i życzenia:
 Prezydent Miasta Ełk Tomasz Andrukiewicz
Dyrektor Biura Poselskiego Pana Andrzeja Orzechowskiego Pan Adam Arciszewski
 Pan Tomazsz Wszeborowski - Latarnik Stowarzyszenie Polska Cyfrowa Równych Szans
 Dyrektor ECK Pani Aneta Werla
 Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie Pani Iwona Nowakowska
 Członek honorowy ZERiI w Ełku Pan  Jan Mucha
Wójt Gminy Stare Juchy Pani Ewa Jurkowska -Kawałko 
 Prezes Mazurskiego Towarzystwa Naukowego prof. Alfons Bobowik. 
 Senator Pan Marek Konopka
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach Marta Słuchocka 
 Pan Michał Michałowski oraz reprezentant Rozmaitości Ełckich Pani Ewelina Wasilewska . Przedstawicielki ZERiI w Starych Juchach Pani Helena Brodowska oraz Pani Jadwiga Sawczyn wręczyły Pani Wójt Gminy Stare Juchy oraz Pani  Dyrektor GOK kwiaty w podziękowaniu za opiekę nad Zespołem.  Prowadzacy Zespół „Mazury” Pan Daniel Szejda rozpoczął część artystyczną i cała sala wypełniła się tańczącymi  „młodymi seniorami” oraz „młodszymi seniorami". 
 
Autor: Marta Słuchocka