Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

22paz2013

OBIEKTYW W OGNIU / ZAŚLUBINY JAĆWIESKIE

W dniu 19.10.2013r. w sobotę na plaży wiejskiej w Starych Juchach odbyło się bardzo interesujące spotkanie przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną ze Starych Juch i Nieformalną Grupę JAMA oraz Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach i Nieformalną Grupę Dancers. Od godz. 16.00 do godz. 18:30 można było podziwiać bardzo interesującą wystawę fotograficzną przygotowaną przez grupę JAMA w ramach projektu „ The lens in the fire” (Obiektyw w ogniu). Jak mówi koordynator projektu Karol Malinowski „głównym  celem projektu jest ukazanie zarówno pasji juchowskiej grupy jak i  krajobrazu Gminy Stare Juchy w jednym zdjęciu . Wystawa fotograficzna była  zwieńczeniem pracy młodzieży, która  chętnie angażuje się w akcje na tle kulturowym”. Program rozpoczął się od przywitania gości przez Dyrektora GOK –u i  po raz trzeci przedstawiono spektakl reżyserii Pani Krystyny Pilawskiej – Wiercińskiej pt; „Zaślubiny Jaćwieskie”. Grupa Dancers przygotowała przy wsparciu Mistrza Jacentego Ordowskiego „Żywą” lekcję historii.  Na prezentacjach multimedialnych przygotowano „Projektowo to i owo”z obu projektów z ciekawymi zdjęciami i krótkim opisem wydarzeń z ostatnich czterech miesięcy. Uczestnicy otrzymali w nagrody na wspaniałe aktorstwo kubki promujące zadanie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy min. Tomasz Wszeborowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Polska Cyfrowa Równych Szans, Adam Arciszewski – Dyrektor Biura Poselskiego Posła Andrzeja Orzechowskiego, Elżbieta Topolska  - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Sławomir Zieliński – Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół wsi Zawady Ełckie „Mukszty”, Adam Lewicki – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach, Andrzej Rejrat – Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze, Ewa Lewandowicz oraz Marta Kopaniec - Stowarzyszenie ASIS, Pani Ewa Moroz Rodzinny Dom dziecka  oraz rodzice uczestników projektu i mieszkańcy. Ognisko i ciepłe kiełbaski rozgrzały uczestników przez Pokazem fire show przytowanym przez grupę JAMA specjalnie na te okazję. Wieczorne widowisko zachwyciło publikę. Zdjęcia z wystawy są dostępne na stronie https://www.facebook.com/JAMAStareJuchy

Obydwa projekty zostały dofinansowane przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA” we współpracy z Akademią Rozwoju i Filantropii w Polsce oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Sfinansowany ze środków Programu “Działaj Lokalnie VIII” oraz Samorządów: Województwa Warmińsko - Mazurskiego , Powiatu Ełckiego , Gminy Stare Juchy

 Bardzo dziękujemy Panu Jarosławowi Pahl  za ufundowanie drzewa na ognisko oraz Panu Dyrektorowi ZSS za pomoc w organizacji. Pani Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury Pani Anecie Werla oraz Kierownikowi Szkoły Artystycznej Pani Anecie Zamojskiej za pomoc w organizacji wystawy.

 Marta Słuchocka, Karol Malinowski 

Autor: JAMA DANCERS