Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

11sty2019

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POLOWANIA ZBIOROWEGO W SEZONIE ŁOWIECKIM 2019

Wójt Gminy Stare Juch podaje do publicznej wiadomości, terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Orla Jucha” na terenie obwodów łowieckich nr 125, 126, 162.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.)

 

                               Wójt Gminy Stare Juchy

                           podaje do publicznej wiadomości

 

że na terenie obwodów łowieckich nr 125, 126, 162 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Orla Jucha”.

 

Polowania zbiorowe (wielkoobszarowe) w sezonie łowieckim  2019 odbędą się w następujących terminach:

1.    12 styczeń 2019 r.  

Polowanie zbiorowe. Na terenie obwodu nr 125- Dobra Wola.

Rozpoczęcie godz. 8:00, zakończenie godz. 14:00.

2.    19 styczeń 2019 r.  

Polowanie zbiorowe. Na terenie obwodu nr 126 - Orzechowo.

Rozpoczęcie godz. 8:00, zakończenie godz. 14:00.

3.    26 styczeń 2019 r.  

Polowanie zbiorowe. Na terenie obwodu nr 162 - Klusy.

Rozpoczęcie godz. 8:00, zakończenie godz. 14:00.

 

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Stare Juchy. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                             /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Juchy  http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl/ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na terenie Gminy Stare Juchy  za pośrednictwem Sołtysów Sołectw.

Autor: Renata Nowosielska